ČSN IEC 414 (356212) Zrušená norma

Bezpečnostní požadavky pro elektrické měřicí přístroje ukazovací a zapisovací a jejich příslušenství

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 414:1973. Čl.5.1 a kapit. 7 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné na základě požadavku Hlavní Správy Sboru požární ochrany Ministerstva vnitra Slovenské republiky. Kap. 7 této normy je podle § 3 téhož zákona závazná na základě požadavku Hlavní správy Sboru požární ochrany Ministerstva vnitra České republiky. Článek 6.1 až 6.5 a kap. 9 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné na základě požadavku Slovenského úřadu bezpečnosti práce. Tato norma platí pro níže uvedené elektrické a elektricky ovládané měřicí přístroje: - přímo působící ukazovací přístroje, - přímopůsobící zapisovací přístroje, - nepřímopůsobící přístroje, - příslušenství určená k používání s těmito přístroji. Tato norma platí také pro ukazovací a zapisovací přístroje obsahující elektronická zařízení. tato norma neobsahuje speciální požadavky pro přístroje k použití ve zvláštních klimatických podmínkách: - klimaticky odolné přístroje, - přístroje v nevýbušném provedení, - otřesu vzdorné přístroje, přístroje odolné proti vibracím, - vnitřně bezpečné přístroje, - přístroje pro aplikaci v lékařství. Tato norma se zabývá pouze bezpečností a ne jinými požadavky na ukazovací a zapisovací přístroje. Nahrazuje jakékoliv bezpečnostní požadavky obsažené v příslušných publikacích. Určuje požadavky pro ukazovací a zapisovací přístroje a jejich příslušenství tak, aby zajistila dostatečnou ochranu osob a ochranu proti poškození okolí; specifikuje zkoušky pro ověření splnění požadavků stanovených touto normou; určuje terminologii používanou ve spojitosti s otázkami bezpečnosti. Bezpečnost přístroje může rovněž záviset na tom, jak konstrukce odpovídá použité instalaci. Norma má několik částí: Část A - Společné bezpečnostní požadavky. Bez ohledu na zezávazněné články stojí - této části - za pozornost čl.4.3 Výstražné symboly a čl.4.4 Ochranné svorky (ochranné zemnicí svorky). Zezávazněný čl.5.1 se týká všeobecně oteplení. Zezávazněna je dále větší část kap. 6 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Zezávazněna je i kap. 7 Ochrana proti šíření ohně a kap. 9 - připojovací zařízení.. Dále norma obsahuje: Část B - Požadavky na přístroje nebo jejich části, které nemají dostatečný prachuvzdorný ochranný kryt. Část C - Požadavky na přístroje používající síťový zdroj. Část D - Přístroje s elektronickým zařízením. Část E - Přístroje s dvojitou nebo zesílenou izolací a konečně Část F - Symboly. V části B až E nejsou zezávazněné články! ČSN IEC 414 (35 6212) byla vydána v říjnu 1993. Nahradila ČSN 35 6212 z 20.3.1984.

Označení ČSN IEC 414 (356212)
Katalogové číslo 28936
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 1993
Datum účinnosti 1. 11. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963289366
Norma byla zrušena k 1. 6. 1997
a nahrazena ČSN EN 61010-1 (356502)