ČSN 27 7511 (277511) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce. Vybavení provozními přístroji

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6011:1987 s národními modifikacemi. Národní modifikace jsou označeny "národní doplněk". Tato mezinárodní norma udává informace získané z přístrojů na přístrojové desce pro řidiče v jeho normální poloze. Norma dále určuje uspořádání a barevné rozlišení použitých přístrojů s cílem umožnit obsluhu stroje bezpečným a řádným způsobem a udržovat ho v dobrém provozním stavu. Volitelné požadavky jsou v této normě uvedeny v poznámkách k textu a k tabulkám. Norma se vztahuje na zemní stroje podle ČSN ISO 6165. Norma má technický, ale i ergonomický charakter, i když to výslovně není uváděno. Pokud jde o barvy, vysvětluje význam červené ("stop"), zelené ("normální stav") a žluté ("podnormální stav"). ČSN 27 7511 byla vydána v říjnu 1993.

Označení ČSN 27 7511 (277511)
Katalogové číslo 28818
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1993
Datum účinnosti 1. 11. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963288185
Norma byla zrušena k 1. 11. 2004
a nahrazena ČSN ISO 6011 (277511)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 75 11
  • ČSN 277511
  • ČSN 27 75 11 : 1993
  • ČSN 277511:1993
  • ČSN 27 7511:1993