ČSN 33 2210 (332210) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení válcoven a úpravárenských linek. Společná ustanovení

ČSN 33 2210 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení válcoven a úpravárenských linek. Společná ustanovení
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Slovenského úradu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Norma platí pro zařízení nově projektovaná, u nichž byly práce na projektu zahájeny po datu účinnosti této normy. Dále norma platí pro provádění celkových rekonstrukcí a modernizací existujících provozů. Norma stanoví obecné zásady řešení elektrických zařízení válcoven kovů a úpravárenských linek v návaznosti na základní požadavky na elektrická zařízení pracovních strojů ČSN 33 2200:1988, jejíž požadavky se na elektrická zařízení válcoven a úpravárenských linek uplatňují, pokud je to technicky možné. Použití normy se doporučuje také pro jiná výrobní zařízení s kontinuálním výrobním procesem, který není možno jednoduše zastavit a kde se jedná o více strojů vzájemně spojených mechanickou nebo elektrickou vazbou. Za pozornost stojí zejména normalizovaná ustanovení v kap. 3 "Běžný provoz technologického zařízení", a v kap.4 "Bezpečnost práce a technických zařízení". Za pozornost též stojí velmi rozsáhlá ustanovení čl.4.1 "Bezpečnostní zastavení", kde jsou mj. řešeny i otázky rychlosti zastavení apod. ČSN 33 2210 byla vydána v říjnu 1993.

Označení ČSN 33 2210 (332210)
Katalogové číslo 28825
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1993
Datum účinnosti 1. 11. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963288253
Norma byla zrušena k 1. 2. 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 33 22 10
  • ČSN 332210
  • ČSN 33 22 10 : 1993
  • ČSN 332210:1993
  • ČSN 33 2210:1993