ČSN 27 0201 (270201) Zrušená norma

Žeriavy. Mostové žeriavy. Technické požiadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 8306:1985. Údaje souhlasné s ISO 8306:1985 jsou označeny postranní čárou na levém okraji textu. Články 3.1 až 3.10.13 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb. o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Federálního ministerstva dopravy na základě jeho požadavku. Norma platí pro všechny druhy mostových jeřábů s elektrickým, nebo ručním pohonem a určuje požadavky na jejich výrobu a montáž. Zkušební provoz na ověření jeřábu musí být dohodnut v rámci hospodářské smlouvy: Podmínkou je ukončení ověřovací zkoušky ve smyslu vyhlášky ČÚBP č.19/1979 Sb., a SÚBP č. 24/1979 Zb.. Pro jeřáby podléhající státnímu odbornému technickému dozoru na železnicích podle zákona č. 51/1964 Sb., ve znění zákona č. 104/1974 Sb., je podmínkou pro zahájení zkušebního provozu provedení úředního přezkoušení jeřábu (schvalovací zkoušky) orgánem státního odborného technického dozoru. Převážnou část normy tvoří požadavky na dovolené tolerance, které jsou uvedeny slovně i nákresy (čl.3.10.1 až 3.10.13). Zezávazněné články je skoro celá kapitola "Technické požadavky". ČSN 27 0201 byla vydána v říjnu 1993. Nahradila ČSN 27 0201 z 5.5.1972 a ČSN 27 0202 z 5.9.1974.

Označení ČSN 27 0201 (270201)
Katalogové číslo 32309
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1993
Datum účinnosti 1. 11. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963323091
Změny a opravy Z1 5.96t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 02 01
  • ČSN 270201
  • ČSN 27 02 01 : 1993
  • ČSN 270201:1993
  • ČSN 27 0201:1993