ČSN EN 50015 (330376) Zrušená norma

Nevýbušná elektrická zařízení. Olejový závěr "o"

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 50015:1994 (2. vydání). Obsahuje požadavky na konstrukci a zkoušení elektrických zařízení, částí elektrických zařízení a Ex součástí s typem ochrany proti výbuchu "o" (olejovým uzávěrem), určeným pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par a mlhy. Doplňuje ČSN EN 50014 a normalizuje zejména specifické konstrukční požadavky, metody zkoušek a označování. Z kap. 3 (Termíny a definice) uvádíme čl.3.1: Olejový závěr "o": Typ ochrany proti výbuchu, u kterého je elektrické zařízení nebo část elektrického zařízené ponořeno v ochranné kapalině takovým způsobem, že výbušná atmosféra, která může vzniknout nad kapalinou nebo mimo závěr, nemůže být vznícena. ČSN EN 50015 (33 0376) byla vydána v září 1995. Nahradila ČSN EN 50015 - 1. vydání z října 1993. Jelikož tato norma smí být použita pouze ve spojení s druhým vydáním evropských norem pro jednotlivé typy ochrany proti výbuchu a v EU se předpokládá po určitou dobu paralelní platnost obou vydání, platí na přechodnou dobu obě vydání ČSN EN 50015.

Označení ČSN EN 50015 (330376)
Katalogové číslo 28937
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1993
Datum účinnosti 1. 11. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963289373
Norma byla zrušena k 1. 7. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)