ČSN 26 9010 (269010)

Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček

ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce a Slovenského úradu bezpečnosti práce na základě jejich požadavků. Tato norma stanovuje šířky a výšky cest a uliček pro manipulaci s materiálem z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výrobních, průmyslových a skladových objektech. K jednotlivým případům stanoví: Šířky cest a uliček: Průchodové uličky slouží pro občasný pohyb pracovníků přenášejících břemena nebo bez břemen. Průchodová ulička jednosměrná, bez přenášení břemen: Nejmenší šířka musí být 600 mm. Průchodová ulička obousměrná, bez přenášení břemen: Nejmenší šířka musí být 750 mm, tj. šířka jednosměrné průchodové uličky bez přenášení břemen 600 mm zvětšená o vzdálenost pro vyhýbání nejméně o 150 mm. Průchodová ulička jednosměrná, břemeno přenášeno v jedné ruce po boku: Nejmenší šířka musí být 850 mm. Průchodová ulička jednosměrná, břemena přenášena v obou rukách po boku: Nejmenší šířka musí být 1000 mm. Průchodová ulička obousměrná, břemeno přenášeno v jedné ruce po boku: Nejmenší šířka musí být 1000 mm, tj. šířka jednosměrné průchodové uličky, břemeno v jedné ruce po boku 850 mm zvětšená nejméně o 150 mm. Průchodová ulička obousměrná, břemena přenášena v obou rukách: Nejmenší šířka musí být 1150 mm, tj. šířka průchodové uličky jednosměrné, břemena přenášena v obou rukách po boku 1000 mm, zvětšená nejméně o 150 mm. Manipulační ulička jednosměrná: Nejmenší šířka (Š) je určena největší šířkou projíždějícího zařízení nebo vozíku s břemenem (A), zvětšené o bezpečnostní vůli nejméně 400 mm, tj. Š = A + 200 + 200. Manipulační ulička obousměrná: Nejmenší šířka (Š) je určena největší šířkou projíždějícího zařízení nebo vozíku s břemenem (A) zvětšené o bezpečnostní vůli nejméně 400 mm a střední potkávací odstup nejméně 400 mm, tj. Š = 2A + 200 + 200 + 400. Manipulační uličky pro zakládání manipulačních jednotek do regálů a stohů. Hlavní dopravní cesta s jedním jízdním pruhem: a) se dvěma postranními pruhy. Nejmenší šířka (Š) je určena šířkou jízdního pruhu (B) zvětšená o celkovou šířku postranních pruhů 1200 mm pro občasný pohyb pracovníků bez břemen, tj. Š = B + 600 + 600, b) s jedním postranním pruhem. Nejmenší šířka (Š) je určena šířkou jízdního pruhu (B) zvětšenou o šířku postranního pruhu 600 mm pro občasný pohyb pracovníků bez břemen a bezpečnostní vůlí 200 mm, tj. Š = B + 600 + 200. Hlavní dopravní cesta se dvěma jízdními pruhy: a) se dvěma postranními pruhy. Nejmenší šířka je určena šířkou obou jízdních pruhů (B), zvětšenou o celkovou šířku postranních pruhů 1200 mm pro občasný pohyb pracovníků bez břemen a střední potkávací odstup 400 mm tj. Š = 2B + 600 + 600 + 400, b) s jedním postranním pruhem. Nejmenší šířka je určena šířkou obou jízdních pruhů (B), zvětšenou o šířku postranního pruhu 600 mm pro občasný pohyb pracovníků bez břemen, střední potkávací odstup 400 mm a bezpečnostní vůli 200 mm, tj. Š = 2B + 600 + 400 + 200. Výšky cest a uliček: Nejmenší světlá (podchodná) výška cest a uliček se odvodí od výšky vozidla včetně stojícího řidiče (i když je pro něj zřízeno sedadlo), popřípadě výšky břemena, musí však být nejméně 2400 mm. ČSN 26 9010 byla vydána v říjnu 1993.

Označení ČSN 26 9010 (269010)
Katalogové číslo 15147
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1993
Datum účinnosti 1. 11. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963151472
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 26 8805 (268805)
Manipulační vozíky s vlastním pohonem - Provoz, údržba, opravy a technické kontroly

ČSN 73 5105 (735105)
Výrobní průmyslové budovy

ČSN 26 9017 (269017)
Skladování. Názvosloví ploch a prostorů

ČSN 26 9019 (269019)
Skladování. Názvosloví zásob

ČSN 26 9015 (269015)
Skladování. Základní názvosloví

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 26 90 10
  • ČSN 269010
  • ČSN 26 90 10 : 1993
  • ČSN 269010:1993
  • ČSN 26 9010:1993