ČSN ISO 6144 (385611) Zrušená norma

Analýza plynů. Příprava kalibračních plynných směsí. Statické objemové metody.

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6144:1981 s národní poznámkou v kapitole 1, jíž se znovu připomíná, že označení (V/V) znamená, že se jedná o objemový zlomek. Norma popisuje statické metody pro přípravu kalibračních plynných směsí při tlaku blízkém atmosférickému tlaku. Metody je možno použít pro plynné směsi o koncentracích v rozmezí 10-6 až 10-1 (V/V), které mají relativní nejistotu mezi 10-3 a 10-2. Je normalizována podstata metod a příklady použití. K tomu norma obsahuje řadu nákresů a tabulek a v přílohách příklady přípravy různých kalibračních směsí ČSN ISO 6144 (38 5611) byla vydána v říjnu 1993.

Označení ČSN ISO 6144 (385611)
Katalogové číslo 28840
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1993
Datum účinnosti 1. 11. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963288406
Norma byla zrušena k 1. 4. 2007
a nahrazena ČSN EN ISO 6144 (385611)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)