ČSN ISO 4190-1 (274315) Zrušená norma

Zřizování elektrických výtahů. Část 1: Výtahy třídy I, II, III

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 4190-1:1990. Tato část normy ISO 4190 stanoví potřebné rozměry pro konstrukci osobních třídy I, II a III, jak jsou definovány v části 2.1. B V části 2.1 jsou pak osobní výtahy definovány takto: "Trvalé zvedací zařízení obsluhující určené stanice, skládající se z klece, jejíž rozměry a konstrukce zjevně dovolují vstup osob a pohybující se alespoň z části mezi pevnými vodítky, která jsou svislá nebo jejichž odklon od svislice není větší než 15°. Stanoví se tyto třídy výtahů: Třída I: Výtahy určené pro dopravu osob. Třída II: Výtahy určené převážně pro dopravu osob, ale mohou se v nich přepravovat i náklady. Třída III: Výtahy určené pro dopravu lůžek ". Norma platí pro nové výtahy s kabinami s jedním vstupem v nových budovách. (Může být použita i pro konstrukci výtahů do stávajících budov.) Stanoví rozměry kabin pro bytové domy, administrativní budovy, hotely, sanatoria a nemocnice. Norma se nevztahuje na výtahy s vyšší rychlostí něž 2,5 m.s-1. Rozměry kabin jsou normalizovány velmi podrobně. V tab. 1 jsou dokonce zpracovány parametry výtahů pro bytové domy. ČSN ISO 4190-1 (27 4315) byla vydána v říjnu 1993.

Označení ČSN ISO 4190-1 (274315)
Katalogové číslo 28817
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1993
Datum účinnosti 1. 11. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963288178
Norma byla zrušena k 1. 2. 2005
a nahrazena ČSN ISO 4190-1 (274315)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 4190-5 (274060)
Zřizování výtahů - Část 5: Ovládací prvky, signalizace a další příslušenství

ČSN ISO 4190-6 (274310)
Elektrické výtahy. Část 6: Osobní výtahy pro bytové domy - Navrhování a výběr

ČSN ISO 4190-3 (274333)
Elektrické výtahy. Část 3: Malé nákladní výtahy třídy V