ČSN (normy i změny) ze září 1996

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 8777 (010177) - září 1996

Informace a dokumentace. Příkazy pro interaktivní vyhledávání informací

340 Kč

02 Strojní součásti

ČSN ISO 464 (024605) - září 1996

Valivá ložiska. Radiální ložiska s pružným pojistným kroužkem. Rozměry a tolerance

190 Kč

ČSN 02 4670/změna Z2 (024670) - září 1996

Valivá ložiska. Válečková ložiska jednořadá

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8350 (038350) - září 1996

Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení

230 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN 733 (113049) - září 1996

Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem s ložiskovou konzolou PN 10. Jmenovitý pracovní bod, hlavní rozměry, systém označování

125 Kč

ČSN EN 735 (113110) - září 1996

Připojovací rozměry odstředivých čerpadel. Tolerance

125 Kč

ČSN EN 734 (115705) - září 1996

Obvodová čerpadla s bočním kanálem PN 40. Jmenovitý pracovní bod, hlavní rozměry, systém označování

125 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 3000/změna Z2 (133000) - září 1996

Armatury průmyslové. Názvosloví průmyslových armatur

32 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2591-102 (311810) - září 1996

Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 102: Kontrola rozměrů a hmotnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-201 (311810) - září 1996

Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 201: Přechodový odpor při nízké úrovni signálu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-202 (311810) - září 1996

Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 202: Přechodový odpor při průchodu jmenovitého proudu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-203 (311810) - září 1996

Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 203: Elektrické spojení na mikrovoltové úrovni

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-204 (311810) - září 1996

Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 204: Přerušení kontaktů v mikrosekundovém rozsahu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-205 (311810) - září 1996

Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 205: Elektrické propojení krytu (pláště)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-206 (311810) - září 1996

Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 206: Měření izolačního odporu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-207 (311810) - září 1996

Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 207: Elektrická pevnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-208 (311810) - září 1996

Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 208: Zvýšení teploty při jmenovitém proudu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-209 (311810) - září 1996

Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 209: Snížení proudu s teplotou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-301 (311810) - září 1996

Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 301: Stálost při teplotě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-401 (311810) - září 1996

Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 401: Zrychlení, ustálený stav

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN 32 8232 (328232) - září 1996

Kotevní inventář. Lodní kotvy

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(721) (330050) - září 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.17t, A2 3.18t, A3 4.19t, A4 4.20t

2 030 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN IEC 667-3-1 (346513) - září 1996

Specifikace vulkanfibru pro elektrotechniku. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 1: Ploché desky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 29. dubnu 2023 (zobrazit náhrady).

64 Kč

ČSN EN 60454-1 (346542) - září 1996

Specifikace samolepicích pásek pro elektrotechnické účely. Část 1: Všeobecné požadavky (IEC 454-1:1992)

190 Kč

ČSN EN 60264-4-2 (347394) - září 1996

Balení vodičů pro vinutí. Část 4: Zkušební metody. Oddíl druhý: Kontejnery z termoplastických materiálů pro cívky s kuželovým bubnem (IEC 264-4-2:1992)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.04t, Oprava 1 2.08t

275 Kč

ČSN IEC 264-4-1/změna Z2 (347394) - září 1996

Balení vodičů pro vinutí. Část 4: Zkušební metody. Oddíl první: Cívky z termoplastických materiálů

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60169-23 (353810) - září 1996

Vysokofrekvenční konektory. Část 23: Kolíkové a zásuvkové konektory pro 3,5 mm pevná přesná koaxiální vedení s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 3,5 mm (0,1378 palce)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60169-24 (353810) - září 1996

Vysokofrekvenční konektory. Část 24: Vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým spojením, typické pro kabelové distribuční systémy 75 ohm (typ F)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60169-25 (353810) - září 1996

Vysokofrekvenční konektory. Část 25: Dvoupólové konektory (3/4-20 UNEF) se šroubovým spojením pro stíněné vyvážené kabely s dvojitými vnitřními vodiči s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 13,56 mm (0,534 palce) (typ TWHN)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN 35 8797-2 IEC 747-2/změna A1+A2 (358797) - září 1996

Polovodičové součástky. Diskrétní součástky a integrované obvody. Část 2: Usměrňovací diody

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-14 +A1+A51+A52+A53/změna A54 (361055) - září 1996

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické kuchyňské strojky (obsahuje změny A1 +A51 +A52 +A53)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-1 +A1+A11+A12/změna A14 (361950) - září 1996

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a pro podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky (obsahuje změny A1, A11, a A12)

Změna byla zrušena k 1. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-1 +A11+A12/změna A13 (361950) - září 1996

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na elektrická řídicí zařízení pro elektrické domácí spotřebiče (obsahuje změny A11:1992 a A12:1993)

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-2/změna A11 (361950) - září 1996

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

46 Zemědělství

ČSN 46 6310/změna Z1 (466310) - září 1996

Plemenní koně

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

50 Průmysl papírenský

ČSN ISO 187/změna Z1 (500303) - září 1996

Papír, lepenka a vlákniny. Standardní atmosféra pro klimatizaci a zkoušení. Metoda řízení atmosféry a klimatizace vzorků

32 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 5810 (566113) - září 1996

Škroby a deriváty škrobů. Stanovení obsahu chloridů. Potenciometrická metoda

125 Kč

ČSN EN ISO 5378 (566115) - září 1996

Škroby a deriváty škrobů. Stanovení obsahu dusíku Kjeldahlovou metodou. Spektrofotometrická metoda (ISO 5378:1978)

125 Kč

ČSN EN 1185 (566116) - září 1996

Škroby a deriváty škrobů. Stanovení obsahu oxidu siřičitého. Acidimetrická metoda (ISO 5379:1983 modifikovaná)

190 Kč

ČSN EN ISO 3946 (566117) - září 1996

Škroby a deriváty škrobů. Stanovení celkového obsahu fosforu. Spektrofotometrická metoda (ISO 3946:1982)

125 Kč

ČSN EN ISO 3947 (566140) - září 1996

Škroby přírodní nebo modifikované. Stanovení obsahu celkového tuku (ISO 3947:1977)

125 Kč

ČSN EN ISO 5381 (566150) - září 1996

Škrobové hydrolyzované výrobky. Stanovení obsahu vody. Modifikovaná metoda Karl Fischera (ISO 5381:1983)

190 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 58 0112/změna Z3 (580112) - září 1996

Metody zkoušení čaje

32 Kč

ČSN ISO 1576 (580415) - září 1996

Čaj. Stanovení popela rozpustného a nerozpustného ve vodě

125 Kč

ČSN ISO 1578 (580417) - září 1996

Čaj. Stanovení alkality popela rozpustného ve vodě

125 Kč

ČSN ISO 7516 (580440) - září 1996

Instantní čaj v pevném stavu. Odběr vzorků

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0010-3-1 (690010) - září 1996 aktuální vydání

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 3.1: Materiál

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.98t

415 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-P01 (800149) - září 1996

Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část P01: Stálobarevnost v suchém teple (s výjimkou žehlení) (ISO 105-P01:1993)

125 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 508 (872541) - září 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Mezinárodní identita zařízení pohyblivé stanice (IMEI) (GSM 02.16)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 511 (872543) - září 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní člověk - stroj (MMI) pohyblivé stanice (MS) (GSM 02.30)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 563/změna A1 (872571) - září 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rádiový linkový protokol (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) a na rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22)

32 Kč

ČSN ETS 300 575 (872574) - září 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Kódování kanálů (GSM 05.03)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 580-6 (872578) - září 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Detekce hlasové aktivity (VAD) (GSM 06.32)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 586 (872581) - září 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Užití rozhraní série "V" koncové datové zařízení - ukončující datové zařízení (DTE-DCE) u pohyblivé stanice (MS) pro konfiguraci pohyblivého terminálu (MT) (GSM 07.06)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 587-2 (872582) - září 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC). Principy rozhraní (GSM 08.02)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 589 (872584) - září 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Specifikace transportního mechanismu signalizace pro rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 08.06)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 591 (872586) - září 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Přizpůsobení rychlosti na rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 08.20)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 592 (872587) - září 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS). Všeobecná hlediska (GSM 08.51)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 594 (872589) - září 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS). Struktura fyzických obvodů vrstvy 1 (GSM 08.54)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 597 (872592) - září 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály s plnou rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.60)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 323-1/změna A1 (875018) - září 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Specifikace zkoušek profilu veřejného přístupu (PAP). Část 1: Přehled

32 Kč

ČSN ETS 300 323-2 (875018) - září 1996 aktuální vydání

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Specifikace zkoušek profilu veřejného přístupu (PAP). Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) přenosné rádiové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 323-3/změna A1 (875018) - září 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Specifikace zkoušek profilu veřejného přístupu (PAP). Část 3: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu přenosné rádiové části (PT PICS proforma)

32 Kč

ČSN ETS 300 323-5 (875018) - září 1996 aktuální vydání

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Specifikace zkoušek profilu veřejného přístupu (PAP). Část 5: Abstraktní testovací sestava (ATS) pevné rádiové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 323-6/změna A1 (875018) - září 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Specifikace zkoušek profilu veřejného přístupu (PAP). Část 6: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu pevné rádiové části (FT PICS proforma)

32 Kč

ČSN ETS 300 456 (876016) - září 1996

Družicové pozemské stanice a systémy (SES). Metody zkoušek terminálů s velmi malou aperturou (VSAT), provozovaných v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 457 (876017) - září 1996

Družicové pozemské stanice a systémy (SES). Metody zkoušek pro zařízení určená pouze pro příjem televize (TVRO) provozovaná v kmitočtových pásmech 11/12 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 185-1/změna A1 (877037) - září 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba. Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu

32 Kč

ČSN ETS 300 376-2 (877052) - září 1996

Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní Q3 přístupové sítě (AN) pro řízení konfigurace rozhraní V5 a přidružených uživatelských bran. Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě řízeného objektu (MOCS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 377-2 (877053) - září 1996

Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní Q3 v místní ústředně (LE) pro řízení konfigurace rozhraní V5 a připojených zákaznických profilů. Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě řízeného objektu (MOCS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 378-1 (877083) - září 1996

Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní Q3 přístupové sítě (AN) pro správu chybových hlášení a provozního zatížení rozhraní V5 a přidružených uživatelských bran. Část 1: Specifikace rozhraní Q3

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 379-1 (877084) - září 1996

Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní Q3 v místní ústředně (LE) pro správu chybových hlášení a provozního zatížení rozhraní V5 a přidružených zákaznických profilů. Část 1: Specifikace rozhraní Q3

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 402-1 (877085) - září 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Spojová vrstva. Část 1: Všeobecná hlediska [Doporučení ITU-T Q.920 (1993), mod]

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 436-1 (877087) - září 1996

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL). Protokol orientovaný na spojování specifických služeb (SSCOP). Část 1: Specifikace protokolu [Doporučení ITU-T Q.2110 (1995), mod]

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 437-1 (877088) - září 1996

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL). Funkce koordinování specifických služeb (SSCF) pro podporu signalizace na uživatelsko-síťovém rozhraní (UNI). Část 1: Specifikace SSCF na UNI [Doporučení ITU-T Q.2130 (1995), mod]

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 438-1 (877089) - září 1996

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL). Funkce koordinování specifických služeb (SSCF) pro podporu signalizace na rozhraní síťového uzlu (NNI). Část 1: Specifikace SSCF na NNI [Doporučení ITU-T Q.2140 (1995), mod]

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Cor.1 7.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN ETS 300 075 +A1 (877508) - září 1996 aktuální vydání

Koncová zařízení (TE). Zpracovatelná data. Přenos souboru (obsahuje změnu A1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč