ČSN IEC 1165 (010691) Zrušená norma

Použití Markovových metod

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma poskytuje návod k použití Markovových metod při analýze spolehlivosti.
Norma obsahuje definice, značky a zkratky, popis metody, předpoklady, konstrukce diagramů přechodů mezi stavy, vyhodnocení diagramů přechodů mezi stavy, zjednodušení a aproximace, redukovaný diagram přechodů mezi stavy a prezentaci výsledků.
Informativní příloha A uvádí příklad číselného vyhodnocení některých ukazatelů spolehlivosti systému se dvěma jednotkami a aktivním zálohováním. Příloha B obsahuje tabulky výrazů pro bezporuchovost a pohotovost u základních konfigurací systému. Příloha C uvádí literaturu.

Označení ČSN IEC 1165 (010691)
Katalogové číslo 19996
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 1996
Datum účinnosti 1. 10. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963199962
Změny a opravy Z1 4.07t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2009
a nahrazena ČSN EN 61165 (010691)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)