ČSN EN 45003 (015255) Zrušená norma

Systém akreditace kalibračních a zkušebních laboratoří. Všeobecné požadavky na jeho správu a uznání

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví všeobecné požadavky na správu systému akreditace kalibračních a/nebo zkušebních laboratoří tak, aby udělené akreditace a služby, které jsou předmětem akreditace, mohly být uznány na národní nebo mezinárodní úrovni, a aby orgán provozující systém akreditace mohl být uznán na národní nebo mezinárodní úrovni jako odborně způsobilý a hodnověrný.
Norma obsahuje normativní odkazy a definice, popisuje organizaci a systémy jakosti akreditačního orgánu, podmínky udělování, udržování, rozšiřování, pozastavení a odnětí akreditace, požadavky na posuzovatele laboratoře, proces akreditace a vztah akreditačního orgánu a laboratoře.
Norma je vydána v česko-anglickém jazyce.

Označení ČSN EN 45003 (015255)
Katalogové číslo 20162
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1996
Datum účinnosti 1. 10. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963201627
Norma byla zrušena k 1. 4. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO/IEC 17011 (015258)
Tato norma nahradila ČSN EN 45003 (015255) z května 1991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)