Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN P ENV 1996-1-1 (731101) Zrušená norma

Navrhování zděných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby. Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7311 Zděné konstrukce, navrhování

ICS: 91.080.30 Zděné konstrukce

Označení ČSN P ENV 1996-1-1 (731101)
Katalogové číslo 20058
Cena 990 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 9. 1996
Datum účinnosti 1. 10. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 168 stran formátu A4
EAN kód 8590963200583
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1996-1-1 (731101)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 1996-1-1. Tato norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1996-1-1 (Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí, část 1.1: Obecná pravidla pro pozemní stavby - Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce) a Národní aplikační dokument České republiky (NAD), který se použije spolu s ENV pro návrh stavebních konstrukcí v České republice. ENV, nebo-li předběžná evropská norma, je použitelná během tříleté doby pokusného využívání souběžně s národními normami, ale nemá statut odsouhlasené EN. Národní normy jsou ponechány v platnosti. Cílem pokusného užívání je využít poznatků z tohoto používání k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Po dvou letech vyzve CEN jednotlivé členské země, aby své připomínky k textu ENV zaslaly Technické radě CEN, která rozhodne, bude-li ENV převzata beze změny do EN, bude-li doplněna či bude-li stažena z používání. Účelem NAD je dodat chybějící informace, vztahující se zejména k používaným materiálům. NAD také dodává hodnoty volitelné jednotlivými zeměmi. Údaje NAD jsou na území ČR nadřazeny odpovídajícím údajům ENV. Použití ČSN P ENV 1996-1-1 jako normativního dokumentu rovnocenného s ČSN 73 1101 se považuje za použití normy ve smyslu § 10, odstavce 8, písm. a) Zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění Zákona č. 632/1992 Sb. Rozsah platnosti: Eurokód 6 je určen pro navrhování pozemních a inženýrských staveb z nevyztuženého, vyztuženého, předpjatého a sevřeného zdiva. Stanovuje požadavky k únosnosti, použitelnosti a životnosti konstrukcí. Nestanovuje jiné požadavky, např. požadavky k tepelné nebo zvukové izolaci. Část 1-1 obsahuje: Oddíl 1: Všeobecně, - 2: Základy navrhování, - 3: Materiály, - 4: Navrhování zděných průřezů a prvků, - 5: Konstrukční zásady, - 6: Provádění. Nesmírně rozsáhlý návrh normy (165 stran). ČSN P ENV 1996-1-1 (73 1101) byla vydána v září 1996.

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-1-1 +A1/NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

ČSN EN 1996-1-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-1-2/NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

ČSN EN 1996-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN EN 1996-2/NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry

ČSN EN 1996-3 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí

ČSN EN 1996-3/NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures