ICS 91.080.30 - Zděné konstrukce

ČSN 01 3489 (013489) - únor 1987

Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy konstrukcí z kamene

550 Kč

ČSN P CEN/TR 196-4 (722100) - květen 2008

Metody zkoušení cementu - Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek

340 Kč

ČSN EN 1745 (722636) - říjen 2012 aktuální vydání

Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení tepelných vlastností

550 Kč

ČSN EN 845-1 +A1 (722710) - srpen 2017 aktuální vydání

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky

550 Kč

ČSN EN 845-2 +A1 (722710) - srpen 2017 aktuální vydání

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady

440 Kč

ČSN EN 845-3 +A1 (722710) - srpen 2017 aktuální vydání

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě

340 Kč

ČSN EN 846-10 (722711) - únor 2001

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 10: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení konzolek

190 Kč

ČSN EN 846-11 (722711) - únor 2001

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 11: Stanovení rozměrů a prohnutí překladů

190 Kč

ČSN EN 846-13 (722711) - červenec 2002

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 13: Stanovení odolnosti organických povlaků proti úderu, oděru a korozi

230 Kč

ČSN EN 846-14 (722711) - únor 2013

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 14: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku mezi předem zhotovenou částí spřaženého překladu a nad ní provedeným zdivem

230 Kč

ČSN EN 846-2 (722711) - únor 2001

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Stanovení soudržnosti předem zhotovené výztuže do ložných spár

190 Kč

ČSN EN 846-3 (722711) - únor 2001

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Stanovení únosnosti ve smyku svarových spojů předem zhotovené výztuže do ložných spár

190 Kč

ČSN EN 846-4 (722711) - červenec 2002

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 4: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení tahových pásků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.05t

355 Kč

ČSN EN 846-5 (722711) - únor 2013 aktuální vydání

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 5: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (zkouška dvouprvkových těles)

190 Kč

ČSN EN 846-6 (722711) - únor 2013 aktuální vydání

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 6: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (jednostranná zkouška)

190 Kč

ČSN EN 846-7 (722711) - únor 2013 aktuální vydání

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 7: Stanovení únosnosti ve smyku a závislosti deformace na zatížení smykových a kluzných spon (zkouška dvouprvkového tělesa s maltovou ložnou spárou)

190 Kč

ČSN EN 846-8 (722711) - únor 2001

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 8: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení třmenů stropnic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.06t

255 Kč

ČSN EN 846-9 ed. 2 (722711) - srpen 2017 aktuální vydání

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku

190 Kč

ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101) - listopad 2013 aktuální vydání

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

770 Kč

ČSN EN 1996-1-1 +A1/NA ed. A (731101) - březen 2014

National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1996-1-2 (731101) - srpen 2006 aktuální vydání

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.11t, Z1 12.13t

775 Kč

ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 (731101) - prosinec 2013

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

590 Kč

ČSN EN 1996-1-2/NA ed. A (731101) - červen 2014 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1996-2 (731101) - duben 2007 aktuální vydání

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.10t, Z1 11.11t

402 Kč

ČSN EN 1996-2/NA ed. A (731101) - listopad 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1996-3 (731101) - listopad 2007 aktuální vydání

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.10t

570 Kč

ČSN EN 1996-3/NA ed. A (731101) - listopad 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1052-1 (732320) - říjen 1999

Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

230 Kč

ČSN EN 1052-2 (732320) - srpen 2017 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu

190 Kč

ČSN EN 1052-3 (732320) - únor 2003

Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.07t, Z1 6.11t

387 Kč

ČSN EN 1052-4 (732320) - květen 2001

Zkušební metody pro zdivo - Část 4: Stanovení pevnosti ve smyku zdiva s hydroizolací

190 Kč

ČSN EN 1052-5 (732320) - duben 2006 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdivo - Část 5: Stanovení přídržnosti malty v ložné spáře v tahu za ohybu

230 Kč

ČSN 73 3251 (733251) - květen 2012 aktuální vydání

Navrhování konstrukcí z kamene

550 Kč

ČSN P 73 6213 (736213) - květen 2012

Navrhování zděných mostních konstrukcí

190 Kč