ČSN EN 196-3 (722100) Zrušená norma

Metody zkoušení cementu. Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma uvádí metody pro stanovení dob tuhnutí a pro stanovení objemové stálosti cementů. Norma platí pro všechny cementy, které jsou uvedeny v EN 197-1. Norma popisuje referenční zkušební postup; jiné postupy smí být použity , pokud je to uvedeno v poznámce a neovlivní-li to významně výsledky. Ve sporných případech je směrodatný zkušební postup, uvedený v této normě a žádný jiný, od něj odlišný.

Označení ČSN EN 196-3 (722100)
Katalogové číslo 19909
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1996
Datum účinnosti 1. 10. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963199092
Norma byla zrušena k 1. 11. 2005
a nahrazena ČSN EN 196-3 (722100)
Tato norma nahradila ČSN EN 196-3 (722100) z srpna 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 196-1 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti

ČSN EN 196-10 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu

ČSN EN 196-11 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 11: Stanovení hydratačního tepla - Izotermní vodivostní kalorimetrická metoda

ČSN EN 196-2 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor cementu

ČSN EN 196-5 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů

ČSN EN 196-6 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí

ČSN EN 196-7 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu

ČSN EN 196-8 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 8: Stanovení hydratačního tepla - Rozpouštěcí metoda

ČSN EN 196-9 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 9: Stanovení hydratačního tepla - Semiadiabatická metoda

ČSN P CEN/TR 196-4 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek