ČSN EN 350-1 (490081) Zrušená norma

Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Přirozená trvanlivost rostlého dřeva. Část 2: Návod na zkoušení a klasifikaci přirozené trvanlivosti dřeva

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 350-1:1994. Je rozdělena do dvou částí: část 1 obsahuje návod na zkoušení a klasifikaci přirozené trvanlivosti jednotlivých dřevin a část 2 uvádí přirozenou trvanlivost a impregnovatelnost vybraných dřevin důležitých v Evropě. Tato první část obsahuje návod na metody pro zjištění přirozené trvanlivosti neošetřeného rostlého dřeva proti napadení: dřevokaznými houbami, hmyzem (brouky a termity), mořskými škůdci dřeva; a principy klasifikace dřevin založené na výsledcích těchto zkušebních metod. Normalizovány jsou: princip klasifikace, odběr vzorků dřeva ke zkoušce, zkušební metody a klasifikace a protokol o zkoušce. ČSN EN 350-1 (49 0081) byla vydána v září 1996.

Označení ČSN EN 350-1 (490081)
Katalogové číslo 20025
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1996
Datum účinnosti 1. 10. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963200255
Norma byla zrušena k 1. 3. 2017
a nahrazena ČSN EN 350 (490081)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 350 (490081)
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Zkoušení a klasifikace odolnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva proti biologickým činitelům