1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 61101 (340882) Zrušená norma

Absolutní kalibrace hydrofonů s použitím techniky dvourozměrného snímání v kmitočtovém rozsahu od 0,5 MHz do 15 MHz

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement notice), které zní: "EN 61101:1993 Absolutní kalibrace hydrofonů s použitím techniky dvourozměrného snímání v kmitočtovém rozsahu od 0,5 MHz do 15 MHz (IEC 1101:1991) byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN EN 61101 bez jakýchkoli modifikací. Uvedená norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1, Biskupský Dvůr 5." V národní předmluvě jsou pouze uvedeny citované normy a obdobné mezinárodní a zahraniční normy. Komerčně dostupný český výtisk této normy tedy neobsahuje žádná normativní ustanovení, tj. vlastní text normy. ČSN EN 61101 (34 0882) byla vydána v září 1996.

Označení ČSN EN 61101 (340882)
Katalogové číslo 20209
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 9. 1996
Datum účinnosti 1. 10. 1996
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963202099
Změny a opravy Z1 6.08t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2010
a nahrazena ČSN EN 62127-1 (340882), ČSN EN 62127-2 (340882), ČSN EN 62127-3 (340882)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)