ČSN EN 62127-1 (340882)

Ultrazvuk - Hydrofony - Část 1: Měření a charakterizace lékařského ultrazvukového pole až do 40 MHz s použitím hydrofonů

Objednat


Cena: 1 110 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem určuje metody použití kalibrovaných hydrofonů v kapalinách v akustickém poli ge-nerovaném ultrazvukovým lékařským zařízením v kmitočtovém rozsahu až do 40 MHz. Účelem této normy je: definovat skupinu akustických parametrů, které mohou být měřeny na fyzikálním základu zvuku; definovat druhou skupinu parametrů, které mou být odvozeny za určitých předpokladů pro tato měření a jsou nazývány odvozené parametry intenzity; definovat měřící postup, který může být použit pro určení parametrů akustic-kého tlaku; definovat podmínky, za kterých může být provedeno měření akustických parametrů v kmitočtovém rozsahu až do 40 MHz s použitím kalibrovaných hydrofonů; definovat postupy pro korekci omezení způsobeného použitím hydrofonů s konečným kmitočtovým rozsahem a s konečnou velikostí aktiv-ního prvku.

Označení ČSN EN 62127-1 (340882)
Katalogové číslo 81168
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 6. 2008
Datum účinnosti 1. 7. 2008
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 92 stran formátu A4
EAN kód 8590963811680
Změny a opravy A1 11.13t
Tato norma nahradila ČSN EN 61101 (340882) z září 1996
ČSN EN 61102 +A1 (340883) z září 1996
ČSN EN 61220 (364883) z července 1997
ČSN IEC 866 (340885) z ledna 2000
ČSN EN 62092 (340886) z srpna 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62127-2 (340882)
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 2: Kalibrace hydrofonů s použitím ultrazvukových polí až do 40 MHz

ČSN EN 62127-3 (340882)
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 3: Vlastnosti hydrofonů pro ultrazvuková pole až do 40 MHz