ČSN EN 61102 +A1 (340883) Zrušená norma

Měření a popis ultrazvukových polí pomocí hydrofonů v kmitočtovém rozsahu od 0,5 MHz do 15 MHz

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement notice), které zní: "EN 61102:1993 Měření a popis ultrazvukových polí pomocí hydrofonů v kmitočtovém rozsahu od 0,5 MHz do 15 MHz (IEC 1102:1991) včetně její změny A1 :1994 byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN EN 61102 + A1 bez jakýchkoli modifikací. Uvedená norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1, Biskupský Dvůr 5." V národní předmluvě jsou pouze uvedeny citované normy a obdobné mezinárodní a zahraniční normy. Komerčně dostupný český výtisk této normy tedy neobsahuje žádná normativní ustanovení, tj. vlastní text normy. ČSN EN 61102 + A1 (34 0883 ) byla vydána v září 1996.

Označení ČSN EN 61102 +A1 (340883)
Katalogové číslo 20210
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 9. 1996
Datum účinnosti 1. 10. 1996
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963202105
Změny a opravy Z1 6.08t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2010
a nahrazena ČSN EN 62127-1 (340882), ČSN EN 62127-2 (340882), ČSN EN 62127-3 (340882)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)