ČSN EN 196-2 (722100) Zrušená norma

Metody zkoušení cementu. Část 2: Chemický rozbor cementu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma uvádí metody pro provedení chemického rozboru cementu. Norma uvádí referenční metody a v některých případech alternativní metody, jejichž výsledky odpovídají výsledkům referenčních metod.
Použijí-li se jiné metody, je nutno prokázat, že jejich výsledky odpovídají výsledkům referenčních metod. Ve sporných případech jsou směrodatné výsledky referenčních metod. Tato norma platí pro všechny cementy a jejich složky, jako na příklad slínek a vysokopecní strusku. V příslušných jakostních normách se stanoví, která metoda má být použita.

Označení ČSN EN 196-2 (722100)
Katalogové číslo 19908
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 1996
Datum účinnosti 1. 10. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963199085
Norma byla zrušena k 1. 11. 2005
a nahrazena ČSN EN 196-2 (722100)
Tato norma nahradila ČSN EN 196-2 (722100) z srpna 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 196-1 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti

ČSN EN 196-10 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu

ČSN EN 196-11 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 11: Stanovení hydratačního tepla - Izotermní vodivostní kalorimetrická metoda

ČSN EN 196-3 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti

ČSN EN 196-5 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů

ČSN EN 196-6 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí

ČSN EN 196-7 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu

ČSN EN 196-8 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 8: Stanovení hydratačního tepla - Rozpouštěcí metoda

ČSN EN 196-9 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 9: Stanovení hydratačního tepla - Semiadiabatická metoda

ČSN P CEN/TR 196-4 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek