Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 196-2 (722100) Zrušená norma

Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor cementu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7221 Pojiva na bázi cementu

ICS: 91.100.10 Cement. Sádra. Vápno. Malta

Anotace obsahu normy

ČSN EN 196-2 "Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor cementu je evropskou zkušební normou, která nejpozději od srpna 2005 nahradí dosavadní stejnojmennou evropskou normu ze září 1996 a ČSN EN 196-21 "Metody zkoušení cementu - Část 21: Stanovení chloridů, oxidu uhličitého a alkálií v cementu ze srpna 1993. Určuje chemikálie, zkušební zařízení a zkušební postupy pro stanovení ztráty žíháním, nerozpustného zbytku, obsahu síranů, sulfidů, manganu, oxidu křemičitého, oxidu hlinitého, oxidu železitého, oxidu vápenatého, oxidu hořečnatého, chloridů, oxidu uhličitého a oxidů alkálií. U stanovení jednotlivých chemických složek uvádí hodnoty opakovatelnosti a reprodukovatelnosti výsledků stanovení.

Označení ČSN EN 196-2 (722100)
Katalogové číslo 74108
Cena 440 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 10. 2005
Datum účinnosti 1. 11. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963741086
Norma byla zrušena k 1. 12. 2013
a nahrazena ČSN EN 196-2 (722100)
Tato norma nahradila ČSN EN 196-2 (722100) z září 1996
ČSN EN 196-21 (722100) z srpna 1993
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 196-1 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti

ČSN EN 196-10 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu

ČSN EN 196-11 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 11: Stanovení hydratačního tepla - Izotermní vodivostní kalorimetrická metoda

ČSN EN 196-3 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti

ČSN EN 196-5 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů

ČSN EN 196-6 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí

ČSN EN 196-7 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu

ČSN EN 196-8 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 8: Stanovení hydratačního tepla - Rozpouštěcí metoda

ČSN EN 196-9 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 9: Stanovení hydratačního tepla - Semiadiabatická metoda

ČSN P CEN/TR 196-4 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek