ČSN ISO 7404-1 (441345) Zrušená norma

Metody petrografické analýzy černého uhlí a antracitu. Část 1: Slovník

ČSN ISO 7404-1 Metody petrografické analýzy černého uhlí a antracitu. Část 1: Slovník
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7404-1:1994. Zahrnuje metody petrografické analýzy v současnosti používané pro charakteristiku černých uhlí a antracitů v souvislosti s jejich technologickým využitím. Zavádí systém petrografických analýz a obsahuje pět částí: Část 1: Slovník. Část 2: Metoda přípravy vzorků uhlí. Část 3: Metoda stanovení složení macerálových skupin. Část 4: Metoda stanovení složení mikrolitotypů, karbomineritů a mineritů. Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitů. Tato první část definuje termíny, které jsou používány ve spojení s macerálovou i mikrolitotypovou analýzou prováděnou v bílém světle a se stanovením odraznosti vitrinitu. Používají se pouze při zkoušení černého uhlí a antracitu a nevztahují se k analýze hnědého uhlí, subbituminózních uhlí nebo lignitu. Tato část (ČSN) ISO 7404 není určena jako zcela vyčerpávající slovník termínů uhelné petrografie, ani se nepokouší poskytovat dostatečné informace, které umožní posouzení všech popsaných složek uhlí. Další informace mohou být získány v Mezinárodním slovníku uhelné petrografie. Je normalizováno cca 25 českých hesel a jejich české definice. ČSN ISO 7404-1 (44 1345) byla vydána v září 1996. Nahradila články 1 až 6 (Názvosloví) ČSN 44 1345 z 25.3.1970.

Označení ČSN ISO 7404-1 (441345)
Katalogové číslo 20160
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1996
Datum účinnosti 1. 10. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963201603
Norma byla zrušena k 1. 12. 2016
a nahrazena ČSN ISO 7404-1 (441345)
Tato norma nahradila ČSN 44 1345 (441345) z března 1971
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 7404-2 (441345)
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 2: Metody přípravy vzorků uhlí

ČSN ISO 7404-3 (441345)
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 3: Metoda stanovení složení macerálových skupin

ČSN ISO 7404-4 (441345)
Metody petrografické analýzy černého uhlí a antracitu. Část 4: Metoda stanovení složení mikrolitotypů, karbomineritů a mineritů

ČSN ISO 7404-5 (441345)
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu