ČSN EN 61161 (340884) Zrušená norma

Měření výkonu ultrazvuku v kapalinách v kmitočtovém rozsahu od 0,5 MHz do 25 MHz

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement notice), které zní: "EN 61161:1994 Měření výkonu ultrazvuku v kapalinách v kmitočtovém rozsahu od 0,5 MHz do 25 MHz (IEC 1161:1992) byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN EN 61161 bez jakýchkoli modifikací. Uvedená norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1, Biskupský Dvůr 5." V národní předmluvě jsou pouze uvedeny citované normy a obdobné mezinárodní a zahraniční normy. Komerčně dostupný český výtisk této normy tedy neobsahuje žádná normativní ustanovení, tj. vlastní text normy. ČSN EN 61161 (34 0884) byla vydána v září 1996.

Označení ČSN EN 61161 (340884)
Katalogové číslo 20211
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 9. 1996
Datum účinnosti 1. 10. 1996
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963202112
Změny a opravy A1 10.98t, Z1 12.07t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2010
a nahrazena ČSN EN 61161 ed. 2 (340884)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)