ČSN EN 61086-2 (346512) Zrušená norma

Specifikace povlaků pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky). Část 2: Zkušební metody (IEC 1086-2:1992)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.
Označení ČSN EN 61086-2 (346512)
Katalogové číslo 20177
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1996
Datum účinnosti 1. 10. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963201771
Změny a opravy Z1 10.04t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2007
a nahrazena ČSN EN 61086-2 ed. 2 (346512)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61086-1 ed. 2 (346512)
Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 1: Definice, klasifikace a všeobecné požadavky

ČSN EN 61086-2 ed. 2 (346512)
Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 2: Metody zkoušek

ČSN EN 61086-3-1 ed. 2 (346512)
Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 3-1: Specifikace jednotlivých materiálů - Povlaky pro všeobecné použití (třída 1), vysokou spolehlivost (třída 2) a pro letectví a kosmonautiku (třída 3)