ČSN ISO 8459-2 (010175) Zrušená norma

Informace a dokumentace. Sborník bibliografických datových prvků. Část 2: Akviziční aplikace

ČSN ISO 8459-2 Informace a dokumentace. Sborník bibliografických datových prvků. Část 2: Akviziční aplikace
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje a popisuje formou sborníku datové prvky nutné pro výměnu dat mezi institucemi, které se zabývají akvizicí bibliografických dokumentů. Norma také identifikuje zprávy a jejich datové prvky, které jsou používány v akvizičním procesu. Norma je určena jak pro zprávy předávané na předtištěných formulářích, kde názvy datových prvků jsou specifikovány v záhlaví formuláře, tak pro automatizovanou výměnu.
Příloha A obsahuje příklady hodnot pro limitovaný počet datových prvků, které jsou identifikovány v této normě. Tyto hodnoty popisují informaci, která je vyjádřena konkrétním datovým prvkem v akviziční činnosti.
Příloha B obsahuje doplňkové hodnoty pro dva datové prvky, které se používají v seriálových publikacích. Specifické údaje musí být specifikovány ve vztahu k hodnotám pro "důvody reklamace" a "odpověď na reklamaci".
Příloha C uvádí příklady použití normy.
Strukturování datových prvků do zpráv není předmětem této normy.

Označení ČSN ISO 8459-2 (010175)
Katalogové číslo 19894
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 1996
Datum účinnosti 1. 10. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963198941
Norma byla zrušena k 1. 7. 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)