ČSN EN 413-2 (722102) Zrušená norma

Cement pro zdění. Část 2: Zkušební metody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma popisuje referenční a alternativní metody, které se použijí pro posouzení shody zkoušeného cementu pro zdění s ENV 413-1. Obsahuje stanovení konzistence čerstvé malty, retence vody, obsahu vzduchu a zpracovatelnosti.

Označení ČSN EN 413-2 (722102)
Katalogové číslo 19993
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1996
Datum účinnosti 1. 10. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963199931
Změny a opravy opr. V10.96
Norma byla zrušena k 1. 2. 2006
a nahrazena ČSN EN 413-2 (722102)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 413-1 (722102)
Cement pro zdění - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody