Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN ISO 5667-3 (757051) Zrušená norma

Jakost vod. Odběr vzorků. Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7570 Jakost vod. Odběr vzorků

ICS: 13.060.40 Zkoušení vody, odpadní vody a kalů

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 5667-3:1995. ISO 5667 sestává z níže uvedených částí souhrnného názvu Jakost vody - Odběr vzorků: Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků. Část 2: Pokyny pro způsob odběru vzorků. Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi. Část 4: Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží. Část 5: Pokyny pro odběr vzorků pitné vody a vody užívané při výrobě potravin a nápojů. Část 6: Pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků teplárenské vody a páry. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek. Část 9: Pokyny pro odběr vzorků mořské vody. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod. Část 11: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod. Část 12: Pokyny pro odběr vzorků průmyslových chladicích vod. Část 13: Pokyny pro odběr vzorků kalů a sedimentů. Tato třetí část normy ČSN EN ISO 5667 je určena pro použití spolu s normami ISO 5667-1 a ISO 5667-2, které se týkají návrhů programů odběru vzorků a způsobů odběru vzorků. Obsahuje obecné pokyny ke konzervaci a dopravě vzorků vody. Tyto pokyny jsou zvlášť vhodné pro případ, kdy prostý nebo směsný vzorek nemůže být analyzován na místě a musí být dopraven do laboratoře. Normalizovány jsou: způsoby konzervace (velmi podrobně), označování a doprava vzorků, příjem vzorků v laboratoři. V kapitole 3 (Konzervace vzorků) stojí za pozornost upozornění, že z konzervačních prostředků je třeba vyloučit chlorid rtuťnatý a fenylmerkuriacetát. Dále se upozorňuje, že aplikace i některých jiných konzervačních prostředků (např. kyselin a chloroformu) vyžaduje dodržování příslušných bezpečnostních předpisů. Pracovníci mají být upozorněni na nebezpečí, které z toho vyplývá a mají být obeznámeni s příslušnými ochrannými opatřeními. Norma obsahuje 5 tabulek týkajících se konzervace vzorků. Za pozornost stojí upozornění v tabulce 5 - radiochemický rozbor, kde je třikrát uvedena tato VÝSTRAHA!!! Radioaktivní prach nesmí být vdechován, ani se dostat na tělo nebo oděv. ČSN EN ISO 5667-3 (75 7051) byla vydána v září 1996. Nahradila spolu s ČSN EN 25667-1 a ČSN EN 25667-2 část 2 ČSN 83 0520 z 20.5.1977 a část 2 ČSN 83 0530 ze 14.4.1981.

Označení ČSN EN ISO 5667-3 (757051)
Katalogové číslo 19999
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 9. 1996
Datum účinnosti 1. 10. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963199993
Norma byla zrušena k 1. 10. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 5667-3 (757051)
Tato norma nahradila ČSN 83 0530-2 (830530) z května 1982
ČSN 83 0520-2 (830520) z září 1978
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 5667-1 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků

ČSN EN ISO 5667-13 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů

ČSN EN ISO 5667-14 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi

ČSN EN ISO 5667-15 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu

ČSN EN ISO 5667-16 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 16: Návod pro biologické zkoušení vzorků

ČSN EN ISO 5667-19 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 19: Návod pro odběr vzorků v mořských sedimentech

ČSN EN ISO 5667-23 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 23: Návod pro pasivní odběr vzorků v povrchových vodách

ČSN EN ISO 5667-6 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků

ČSN ISO 5667-10 (757051)
Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod

ČSN ISO 5667-11 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod