ČSN EN 592 (857002) Zrušená norma

Diagnostické systémy in vitro. Požadavky na návody k diagnostickým přístrojům in vitro pro domácí použití

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 592:1994. Specifikuje obsah návodů k diagnostickým přístrojům in vitro určeným k domácímu použití.
Poznámka: Návod je nezbytný pro správnou a bezpečnou práci s přístroji u školených i neškolených osob. Tato norma není použitelná pro oblast oprav. Norma velmi podrobně uvádí (kapitola 4) obsah návodu k použití. Předepisuje, že návod musí obsahovat identifikační údaje; bezpečnostní opatření a varování, vztahující se k možným nebezpečím během instalace, provozu, údržby, dopravy a skladování přístroje a dále k zásahům, které výrobce nedoporučuje; dále značky, resp. vysvětlení značek, používaných na přístroji; pokyny pro uvádění přístroje do provozu; informace o zkouškách; teoretické základy činnosti přístroje; provozní podmínky a omezení; podrobné údaje o pracovním postupu (tj. např. obsluha, zkoušení činnosti, zvláštní funkce, pokyny pro odstraňování odpadu apod.); pokyny pro údržbu; informace o vyhledávání poruch; údaje o navazujících činnostech; a konečně technické specifikace, včetně údajů o spotřebě elektrické energie, vody apod. Norma nadto v kapitole 5 specifikuje doplňkové informace, je-li to vhodné, a to např.: soupis aplikací, metod a činidel, možnosti rozšíření, zácviku, servisu apod. ČSN EN 592 ( 85 7002) byla vydána v září 1996.

Označení ČSN EN 592 (857002)
Katalogové číslo 20149
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1996
Datum účinnosti 1. 10. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963201498
Norma byla zrušena k 1. 11. 2002
a nahrazena ČSN EN 592 (857002)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)