ČSN 73 0810 (730810) Zrušená norma

Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma upřesňuje požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí z hlediska požární bezpečnosti staveb uvedené v ČSN 73 0802:1995, ČSN 73 0804:1995 a v navazujících normách v souladu s mezinárodními a evropskými normami a technickými předpisy pro požární bezpečnost. Klasifikace stavebních konstrukcí podle této normy musí být zahrnuta ve zkušebních protokolech, expertizních zprávách, v certifikátech apod., zpracovaných po 1.1.1997 a návazně v požárně technických zprávách projektové dokumentace. Normalizovány jsou: označování požární odolnosti konstrukcí, hodnocení požární odolnosti konstrukcí, šachty a kanály, rozvody a prostupy, uzávěry přepravních systémů a ventilační systémy. ČSN 73 0810 byla vydána v září 1996.

Označení ČSN 73 0810 (730810)
Katalogové číslo 20094
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1996
Datum účinnosti 1. 10. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963200941
Změny a opravy Z1 5.04t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2005
a nahrazena ČSN 73 0810 (730810)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 10
  • ČSN 730810
  • ČSN 73 08 10 : 1996
  • ČSN 730810:1996
  • ČSN 73 0810:1996