ČSN EN 29917 (856342) Zrušená norma

Vodou tuhnoucí dentální cementy (ISO 9917:1991 + Technická oprava 1)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 29917:1994. Stanoví požadavky pro uvedené cementy používané v zubním lékařství, zahrnující cementy pro ruční mísení a v kapslích pro mechanické mísení, které jsou určeny pro trvalé cementování, podkládání a výplně , tuhnoucí pouze acido-bazickou reakcí. (Podstata dále uvedených cementů i jejich užití jsou stručně charakterizovány.) Pro tuto normu jsou dentální cementy klasifikovány na základě jejich chemického složení takto: silikátový, zinkofosfátový, silikofosfátový, zinkopolykarboxylátový a sklo-polyalkenátový. Na základě použití jsou materiály roztříděny takto: cementy - tmelící, podložkové a výplňové. V kapitole 5 - Požadavky jsou normalizovány požadavky na materiál i složky, dále na neztuhlý cement, na jeho optické vlastnosti, požadavky na technické vlastnosti a na obsah arsenu, olova a biologickou snášenlivost. Konkrétně pak u všech druhů cementů, jichž se norma týká nesmí obsah arzenu rozpustného v kyselině překročit 2 mg.kg-1 a obsah olova rozpustného v kyselině 100 mg.kg-1. Pokud jde o biokompatibilitu, odkazuje se na "úvod s odkazem na biologickou snášenlivost". Bohužel v úvodu nic na toto téma není. Dále jsou normalizovány: odběr vzorků, zkušební metody, balení, označování a údaje výrobce. ČSN EN 29917 (85 6342) byla vydána v září 1996.

Označení ČSN EN 29917 (856342)
Katalogové číslo 20150
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 1996
Datum účinnosti 1. 10. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963201504
Norma byla zrušena k 1. 6. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 9917-1 (856345)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)