ČSN 73 6220 (736220) Zrušená norma

Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací

ČSN 73 6220 Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy České republiky, na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen neopomenutelný účastník. Platí pro: určení zatížitelnosti trvalých a zatímních mostů pozemních komunikací, mostů sdružených, konstrukcí mostům podobných, lávek pro chodce a cyklisty a objektů, na nichž je řízeno jakékoliv komunikační prostranství (dále jen mostů); pro evidenci objektů (mostů, podjezdů, podchodů, tunelů, galerií, železničních přejezdů, přívozů a brodů) na pozemních komunikacích, kterým se přidělují evidenční čísla. Normalizovány jsou jen dvě kapitoly: kapitola 4 - Zatížitelnost mostů pozemních komunikací, kapitola 5 - Evidence mostů pozemních komunikací. Značnou část normy tvoří přílohy A až J, které dokreslují normalizované požadavky především pro různá provedení mostů. ČSN 73 6220 byla vydána v září 1996.

Označení ČSN 73 6220 (736220)
Katalogové číslo 19786
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 9. 1996
Datum účinnosti 1. 10. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963197869
Změny a opravy Z1 4.09t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2011
a nahrazena ČSN 73 6220 (736220)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 62 20
  • ČSN 736220
  • ČSN 73 62 20 : 1996
  • ČSN 736220:1996
  • ČSN 73 6220:1996