ČSN ISO 4677-1 (038840) Zrušená norma

Prostředí pro aklimatizaci a zkoušení. Stanovení relativní vlhkosti. Část 1: Měření aspiračním psychrometrem

ČSN ISO 4677-1 Prostředí pro aklimatizaci a zkoušení. Stanovení relativní vlhkosti. Část 1: Měření aspiračním psychrometrem
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma popisuje metodu stanovení relativní vlhkosti prostředí pro aklimatizaci a zkoušení o teplotách z intervalu od 5 do 80 stupňů C; tato metoda používá psychrometr ventilovaný sáním. Relativní vlhkost se stanoví s nejistotou, která nepřesahuje buď ±3 % RV, nebo ±2 % RV.
Podmínkou použitelnosti metody je, aby teplota vlhkého teploměru nebyla nižší než 1 stupeň C, teplota suchého teploměru nebyla vyšší než 80 stupňů C a tlak se nelišil od normálního atmosférického tlaku více než o 30 %.
Jestliže je prostředí silně znečistěno plyny, parami nebo prachem, nedoporučuje se metodu používat.
Příloha A uvádí specifikace pro rtuťové teploměry, které lze použít, pokud teplota suchého teploměru nepřevyšuje 40 stupňů C a nejistota získané hodnoty relativní vlhkosti nesmí převýšit ±3 % RV.
Příloha B uvádí postup pro stanovení minimální vzdálenosti, o kterou musí být punčoška vlhkého teploměru přesahovat na jeho stonek.
Příloha C uvádí schematickou tabulku hodnot relativní vlhkosti.

Označení ČSN ISO 4677-1 (038840)
Katalogové číslo 20091
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1996
Datum účinnosti 1. 10. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963200910
Norma byla zrušena k 1. 3. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)