Třída 0388 - Ochrana proti prostředím

Zobrazit obsah třídy 3 - Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

Tato třída neobsahuje žádné platné normy.