ČSN (normy i změny) z ledna 1995

zobrazit normy po skupinách

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN EN 28662-1 (106010) - leden 1995

Ruční mechanizované nářadí. Měření vibrací na rukojeti. Část 1: Všeobecně

190 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 7712 (257712) - leden 1995

Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Měření průtoku viskózních tekutin clonou s kuželovým vstupem a čtvrtkruhovou clonou

230 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN ISO 9711-1 (269362) - leden 1995

Kontejnery. Informace o kontejnerech na zámořských lodích. Část 1: Systém nákladového plánu

125 Kč

ČSN ISO 9711-2 (269363) - leden 1995

Kontejnery. Informace o kontejnerech na zámořských lodích. Část 2: Dálnopisný přenos dat

125 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2384 (312408) - leden 1995

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P2014A-T6511. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" ≤ 150 mm

125 Kč

ČSN EN 2326 (312448) - leden 1995

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P6082-T6. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" ≤ 200 mm

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 27-1 (330100) - leden 1995

Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.00t, Z2 12.04t, Z3 1.07t, Z4 12.07t

949 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN IEC 68-4 (345791) - leden 1995

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 4: Informace pro zpracovatele specifikací. Přehledové listy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 10.95t, Z1 12.97t

1 415 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-37/změna A1 (361055) - leden 1995

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické ponorné smažiče pro podniky veřejného stravování

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-37/změna A51 (361055) - leden 1995

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické ponorné smažiče pro podniky veřejného stravování

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-50/změna A1 (361055) - leden 1995

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické vodní lázně pro podniky veřejného stravování

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 1012 (368851) - leden 1995

Filtry pro měření slyšitelného zvuku za přítomnosti ultrazvuku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.99t

157 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 2520-10 (462520) - leden 1995

Zkoušení chmele. Část 10: Pecky

65 Kč

ČSN 46 2520-4 (462520) - leden 1995

Zkoušení chmele. Část 4: Cizí příměsi

65 Kč

ČSN 46 2520-5 (462520) - leden 1995

Zkoušení chmele. Část 5: Chmelové příměsi

65 Kč

ČSN 46 2520-6 (462520) - leden 1995

Zkoušení chmele. Část 6: Rozplevení hlávek

65 Kč

ČSN 46 2520-7 (462520) - leden 1995

Zkoušení chmele. Část 7. Poškození škodlivými činiteli

65 Kč

ČSN 46 2520-8 (462520) - leden 1995

Zkoušení chmele. Část 8: Otluky

65 Kč

ČSN 46 2520-9 (462520) - leden 1995

Zkoušení chmele. Část 9: Jemnost vřeténka

65 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 5508/změna Oprava 1 (588766) - leden 1995

Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Analýza methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 7890-3 (757453) - leden 1995

Jakost vod. Stanovení dusičnanů. Část 3: Spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou

125 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0001 (770001) - leden 1995

Obalová technika. Terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.05t

802 Kč

ČSN ISO 6590-2 (770012) - leden 1995

Obaly. Pytle. Terminologie a typy. Část 2. Plastové pytle

230 Kč

ČSN EN 23-1 (770199) - leden 1995

Obaly pro práškové a čistící prostředky. Rozměry a objemy lepenkových krabic a bubnů

125 Kč

ČSN EN 26599-1 (770680) - leden 1995

Obaly. Pytle. Kondicionování ke zkouškám. Část 1: Papírové pytle

125 Kč