ČSN EN 12941 (832252)

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - Požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 12941 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - Požadavky, zkoušení a značení
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 800 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12941:1998. Evropská norma EN 12941:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví minimální požadavky pro ochranný prostředek dýchacích orgánů s nucenou ventilací, jehož součástí je přilba nebo kukla a filtry proti částicím, protiplynové nebo kombinované filtry. Netýká se ochranných prostředků konstruovaných pro použití v podmínkách, kde je nebo může být nedostatek kyslíku. Rovněž se netýká ochranných prostředků dýchacích orgánů navržených pro účely úniku z ohrožených prostor. Norma obsahuje laboratorní zkoušky a praktické zkoušky nošením, kterými se stanoví soulad s požadavky. Jmenovitě jsou normalizovány sorpční kapacity různých plynových filtrů, ale také dýchací odpor, koncentrace CO2 ve vdechovaném vzduchu, ale také hlučnost. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice a popis, kapitolu 4 - Značení, kapitolu 5 - Klasifikace, kapitolu 6 - Požadavky, kapitolu 7 - Zkoušení, kapitolu 8 - Značení a kapitolu 9 - Návod k použití od výrobce. Dále norma dále uvádí normativní Přílohu A a informativní Přílohy B a ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU 89/686/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění podstatných požadavků uvedených v Příloze II, Směrnice EU 89/686/EHS. Shoda s uvedenými ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 12941 (83 2252) byla vydána v říjnu 1999. Nahradila ČSN EN 146 (83 2250) z ledna 1995.

Označení ČSN EN 12941 (832252)
Katalogové číslo 56703
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 1999
Datum účinnosti 1. 11. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963567037
Změny a opravy A1 9.04t, A2 6.09t
Tato norma nahradila ČSN EN 146 (832250) z ledna 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)