ČSN EN 146 (832250) Zrušená norma

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Filtrační prostředky proti částicím s pomocnou ventilací připojené k přilbám nebo kuklám. Požadavky, zkoušení a značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Národní norma je identická s EN 146:1991. Tato evropská norma předkládá minimální požadavky na filtrační prostředky proti částicím s pomocnou ventilací s přílbou nebo kuklou, které slouží k ochraně dýchacích orgánů. Neplatí pro únikové přístroje a pro přístroje užívané v ovzduší s předpokládaným nedostatkem kyslíku (tj. v případě, kdy obsah kyslíku v okolním ovzduší je menší než 17 obj. %). Neplatí pro dýchací sebezáchranné prostředky. Obsahuje laboratorní a praktické zkoušky nošením, které jsou v souladu s požadavky. Za pozornost tedy stojí především kap. 5 "Požadavky", a v ní zejména tyto články: 5.4 "Koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu". Při zkoušce podle 6.2 nesmí koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu přestoupit průměrnou hodnotu 1 obj. %. Dále pak čl.5.5 "Dýchací odpor": Při zkoušce dýchacího odporu podle 6.3 nesmí přetlak v kukle nebo přílbě přestoupit hodnotu 700 Pa. Konečně i čl.5.14 "Hluk": Hladina hluku A vyzařovaná přístrojem nesmí přesáhnout hodnotu 75 dB. Zkouší se podle 6.9, přičemž se použije kompletní sestava (včetně filtru) jaká se předpokládá při užívání. Jestliže národní předpisy vyžadují přísnější podmínky, musí být dodrženy. Jak je to v normách tohoto druhu obvyklé, jsou v korespondujících článcích kap. 6 popsány zkušební metody. Rovněž obvyklá je i kap. 7 "Návod k použití". Za pozornost stojí čl.7.9, který obsahuje varování před problémy, které se mohou vyskytnout, a příkladově uvádí asi deset případů. Z nich vyjímáme např." nebezpečí při nedostatku kyslíku nebo přebytku kyslíku ve vzduchu; problémy, které se mohou vyskytnout při určitém druhu rizika; a konečně užití přístroje v ovzduší, kde hrozí exploze. Obvyklý je i požadavek kap. 8 "Značení", kde se např. v čl.8.3 "Filtr a balení filtrů" požaduje: Všechny obaly musí být označeny také větou: "Čti návod k použití", která musí být uvedena v oficiálním jazyce příslušné země." (Ostatních sedm požadavků na značení se přímo nevztahuje k ochraně zdraví.) ČSN EN 146 (83 2250) byla vydána v lednu 1995.

Označení ČSN EN 146 (832250)
Katalogové číslo 17174
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1995
Datum účinnosti 1. 2. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963171746
Norma byla zrušena k 1. 11. 1999
a nahrazena ČSN EN 12941 (832252)