ČSN ISO 7916 (470192) Zrušená norma

Lesnické stroje. Přenosné křovinořezy. Měření vibrací přenášených na ruce

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7916:1989. Stanoví obecné metody sběru a zpracování údajů, týkající se vibrací přenášených na ruce, které jsou vyvolány ručními přenosnými křovinořezy se spalovacími motory, které se především používají v lesnictví. Metody jsou platné bez ohledu na to, jak se při zkoušce s křovinořezem pracuje, například zda je umístěn na zkušebním stavu nebo držen v rukou a zda řeže nebo ne. Tato mezinárodní norma stanoví postup při sběru údajů o vibracích u přenosných křovinořezů držených v rukou operátora. Poznámky: 1 Ruka - paže ovlivňuje přenos vibrací na ruce a při odlišném stisku rukou se uplatňují rozdílné vlivy. Proto se plánuje vyvinutí normalizovaného zkušebního stavu pro uchycení křovinořezu během měření. 2 Měření ve třech směrech musí být prováděna na (nebo jasně vztažena k) povrchu ruky, kde energie vstupuje do těla. Poněvadž ruce osoby jsou v přímém styku s vibrujícím povrchem rukojetí, musí být snímač vibrací upevněn k vibrující soustavě. Tato mezinárodní norma je především určena pro účely uživatele a výrobce. Po rozsáhlém úvodu stanoví norma v kap. 7: "Měření musí být prováděno na normálním sériově vyráběném křovinořezu. Před zahájením měření musí být motor zaběhnut, zahřát na provozní teplotu, karburátor musí být seřízen a zapalování nastaveno podle doporučení výrobce. Nádržky na palivo musí být naplněny nejméně do poloviny objemu. Řezací nástroj musí být nový a musí být nabroušen na nejlepší řezný výkon podle doporučení výrobce." Norma dále stanoví podmínky držení křovinořezu v rukou (kap. 8), protokol o měření (kap. 9) a další. ČSN ISO 7916 (47 0192) byla vydána v lednu 1995.

Označení ČSN ISO 7916 (470192)
Katalogové číslo 17180
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1995
Datum účinnosti 1. 2. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963171807
Norma byla zrušena k 1. 9. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 22867 (011437)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)