ČSN ISO 7505 (470191) Zrušená norma

Lesnické stroje. Řetězové pily. Měření vibrací přenášených na ruce

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7505:1986. Stanoví obecné metody sběru a zpracování údajů, týkající se vibrací přenášených na ruce, které jsou vyvolány přenosnými řetězovými pilami. Metody jsou platné bez ohledu na to, jak se při zkoušce s pilou pracuje, například zda je držena v rukou nebo umístěna na zkušebním stavu a zda řeže nebo ne. Tato mezinárodní norma stanoví postup při sběru údajů o vibracích u přenosných řetězových pil držených v rukou operátora. Poznámky: 1 Ruka - paže ovlivňuje přenos vibrací na ruce a při odlišném stisku rukou se uplatňují rozdílné vlivy. Proto se plánuje vyvinutí normalizovaného zkušebního stavu pro držení pily během měření. Vývoj takových zkušebních stavů nyní probíhá. 2 Měření ve třech směrech musí být prováděna na (nebo jasně vztažena k) povrchu ruky, kde energie vstupuje do těla. Poněvadž ruce osoby jsou v přímém styku s vibrujícím povrchem rukojetí, musí být snímač vibrací upevněn k vibrující soustavě. Tato mezinárodní norma je především určena pro účely uživatele a výrobce. Po rozsáhlém úvodu stanoví norma v kap. 7: "Měření musí být prováděno na normální pile ze sériové výroby. Před zahájením měření musí být motor zaběhnut, zahřát na provozní teplotu, karburátor musí být seřízen a zapalování nastaveno podle doporučení výrobce. Hoblovací řetěz musí být naolejován a nádržky musí být naplněny nejméně do poloviny objemu. Hoblovací řetěz pily musí být nový a musí být nabroušen na nejlepší řezný výkon podle doporučení výrobce řetězové pily." Norma dále stanoví podmínky držení pily v rukou (kap. 8), protokol o měření (kap. 9) a další. ČSN ISO 7505 (47 0191) byla vydána v lednu 1995.

Označení ČSN ISO 7505 (470191)
Katalogové číslo 17137
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1995
Datum účinnosti 1. 2. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963171371
Norma byla zrušena k 1. 9. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 22867 (011437)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)