ČSN ISO 7890-1 (757453) Zrušená norma

Jakost vod. Stanovení dusičnanů. Část 1: Spektrometrická metoda s 2,6-dimethylfenolem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7890-1:1986. ISO 7890 sestává z následujících částí, které byly zpracovány pod společným názvem Jakost vod. Stanovení dusičnanů: část 1: Spektrometrická metoda s 2,6-dimehtylfenolem, část 2: Destilační spektrometrická metoda s 4-fluorfenolem, část 3: Spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou. Tato první část ISO 7890 specifikuje metodu stanovení dusičnanů ve vodě. Normalizována je podstata zkoušky: "Dusičnany reagují s 2,6-dimethylfenol v přítomnosti kyseliny sírové a kyseliny fosforečné za vzniku 4-nitro-2,6-dimethylfenolu. Reakce trvá asi 5 min. Hodnota absorpce reakčního produktu se měří spektrometricky při 324 nm. Koncentrace dusičnanů ve zkoušeném projevu se zjistí z kalibračního grafu". V této normě je na jednom místě upozornění na možné riziko práce v laboratoři. Konkrétně: Čl.3.3 Směs kyselin. Pozor! Při práci s touto kyselinovou směsí je třeba chránit oči a tělo ochrannými prostředky a oděvem. Směs se nikdy nesmí pipetovat ústy. Jiné upozornění tohoto charakteru 1. část této normy neobsahuje. Postup při provádění normalizované zkoušky je posléze v normě podrobně popsán. ČSN ISO 7890-1 (75 7453) byla vydána v lednu 1995. Nahradila společně s ČSN ISO 7890-2 a ČSN ISO 7890-3 ČSN 83 0520 část 24 z 31.5.1976 a ČSN 83 0530 část 25 z 27.10.1978.

Označení ČSN ISO 7890-1 (757453)
Katalogové číslo 16991
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1995
Datum účinnosti 1. 2. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963169910
Norma byla zrušena k 1. 10. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 7890-3 (757453)
Jakost vod. Stanovení dusičnanů. Část 3: Spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou