ČSN EN 49-2 (490693) Zrušená norma

Ochranné prostředky na dřevo. Zjišťování ochranné účinnosti proti Anobium punctatum (De Geer) pozorováním kladení vajíček a přežití larev. Část 2: Ochrana impregnací (Laboratorní metoda)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 49-2:1992. Tato druhá část EN 49 stanovuje metodu pro zjištění preventivní ochranné účinnosti nebo hranice účinnosti ochranného prostředku na dřevo proti Anobium punctatum (DE GEER), na plně proimpregnovaném dřevě pozorováním kladení vajíček a přežití larev. Tato metoda se používá pro: chemické výrobky nerozpustné ve vodě, které se testují jako účinné látky; organické formulace, použité v dodaném stavu nebo připravené v laboratoři ředěním koncentrátů; organické ve vodě dispergovatelné formulace použité v dodaném stavu nebo připravené v laboratoři ředěním koncentrátů; vodorozpustné výrobky, např. soli. Zkouška se provádí jedním z následujících postupů: série zkušebních těles zhotovená z lehce napadnutelného druhu dřeva se plně proimpregnuje zkoušeným ochranným roztokem; nebo jestliže se má zjistit hranice účinnosti, impregnuje se několik sérií zkušebních těles odstupňovanými koncentracemi prostředku. Na ošetřená zkušební tělesa se nasadí oplodněné samičky Anobium punctatum a sleduje se počet nakladených vajíček, počet vylíhnutých a přeživších larev. Získané výsledky se porovnají s neošetřenými kontrolními zkušebními tělesy. V kap. 5 Zkušební materiály upozorňujeme na čl.5.2.5, který stanoví: "Rozpouštědlo nebo ředidlo, těkavá kapalina, která rozpouští nebo ředí ochranný prostředek, ale nezanechává ve dřevě po klimatizaci, následující po ošetření, žádné zbytkové látky, které mají toxický vliv na hmyz. Upozornění: Neužívá se benzen nebo jiná rozpouštědla, která jsou nebezpečná zdraví." Hygienické požadavky obsahuje i čl.5.3.4, kde se stanoví: "Laboratorní pracovní prostor, dobře větraný, ve kterém se provádí ošetření zkušebních těles. Upozornění: Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy pro zacházení s hořlavými a toxickými látkami. Mimo to se musí dbát na to, aby rozpouštědla nebo jejich páry nepůsobily nepřiměřeně dlouho na osoby, které vykonávají zkoušku. Konečně se požadavky na ochranu zdraví zmiňují i v Příloze C (informativní), která stanoví Způsob chovu Anobium punctatum. Hygienických otázek se týká čl. C.6 Všeobecná hygienická opatření při chovu, kde se stanoví: "Aby se zabránilo napadení cizopasníky, především roztoči z rodu Pyemotes nebo blanokřídlým hmyzem např. Theocolax formiciformis nebo Spathius exarator, je potřebné přísně dodržovat speciální bezpečnostní opatření". V tomto případě jde spíše o "ochranu" samotného zkušebního kmene parazita (který může být ohrožen např. roztoči) nikoliv o ochranu osob. ČSN EN 49-2 (49 0693) byla vydána v lednu 1995.

Označení ČSN EN 49-2 (490693)
Katalogové číslo 17138
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1995
Datum účinnosti 1. 2. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963171388
Norma byla zrušena k 1. 11. 2005
a nahrazena ČSN EN 49-2 (490693)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 49-1 (490693)
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování ochranné účinnosti proti Anobium punctatum (De Geer) pozorováním kladení vajíček a přežití larev - Část 1: Povrchová ochrana (Laboratorní metoda)