ČSN IEC 68-4 (345791)

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 4: Informace pro zpracovatele specifikací. Přehledové listy

ČSN IEC 68-4 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 4: Informace pro zpracovatele specifikací. Přehledové listy
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 1 415 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 68-4:1987, která je upravena změnou 1:1992. Norma ve zhuštěné podobě poskytuje informace o jednotlivých zkouškách vlivu prostředí obsažených v IEC 68-2. Tyto informace jsou určeny autorům specifikací i ostatním, kteří nepotřebují podrobně znát veškerá ustanovení těchto norem. Všichni, kteří se podílejí na laboratorních zkouškách, mají mít obzvláště na paměti, že tyto přehledové listy nejsou určeny k tomu, aby nahrazovaly příslušné normy. Z normy vyjímáme text kap. 4, která obsahuje Seznam přehledových listů: IEC Označení a název zkoušky List 68-2-1 Zkouška A: Chlad A/B-1 68-2-2 Zkouška B: Suché teplo (včetně prvního doplňku A/B-1 IEC 68-2-2A) 68-2-3 Zkouška Ca: Vlhké teplo konstantní C-1 68-2-5 Zkouška Sa: Simulované sluneční záření na S-1 úrovni zemského povrchu 68-2-6 Zkouška Fc a návod: (Vibrace sinusové) F-1 68-2-7 Zkouška Ga a návod: Stálé zrychlení G-1 68-2-10 Zkouška J a návod: Plísně J-1 68-2-11 Zkouška Ka: Solná mlha K-1 68-2-13 Zkouška M: Nízký tlak vzduchu M-1 68-2-14 Zkouška N: Změna teploty N-1 68-2-17 Zkouška Q: Hermetičnost Q-1 až Q-8 68-2-18 Zkouška R a návod: Voda R-1 až R-4 68-2-20 Zkouška T:Pájení T-1, T-3, T-4, T-5 68-2-21 Zkouška U: Zkouška vývodů a jejich U-1 až U-6 neoddělitelných upevňovacích částí 68-2-27 Zkouška Ea a návod: Údery E-1 68-2-29 Zkouška Eb a návod: Rázy E-2 68-2-30 Zkouška Db a návod: Vlhké teplo cyklické D-1 (12 + 12h cyklus) 68-2-31 Zkouška Ec: Pád a překlopení, přednostně pro E-3 vzorky typu zařízení 68-2-32 Zkouška Ed: Volný pád E-4 68-2-34 Zkouška Fd: Náhodné širokopásmové vibrace. F-2 Všeobecné požadavky 68-2-35 Zkouška Fda: Náhodné širokopásmové vibrace. F-2 Vysoká reprodukovatelnost 68-2-36 Zkouška Fdb: Náhodné širokopásmové vibrace. F-2 Střední reprodukovatelnost 68-2- 37 Zkouška Fdc: Náhodné širokopásmové vibrace. F-2 Nízká reprodukovatelnost 68-2-38 Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška Z-1 teplotou a vlhkostí 68-2-39 Zkouška Z/AMD: Složená postupná zkouška chladem, Z-4 nízkým tlakem vzduchu a vlhkým teplem 68-2-40 Zkouška Z/AM: Kombinované zkoušky chladem Z-3 a nízkým tlakem vzduchu 68-2-41 Zkouška Z/BM: Kombinované zkoušky suchým teplem Z-3 a nízkým tlakem vzduchu 68-2-42 Zkouška Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro K-3 kontakty a spoje 68-2-43 Zkouška Kd: Zkouška sirovodíkem pro kontakty K-3 a spoje 68-2-45 Zkouška XA a návod: Ponoření do čisticích X-1 rozpouštědel 68-2-50 Zkouška Z/AFc: Kombinované zkoušky chlad/vibrace Z-2 (sinusové) pro vzorky uvolňující teplo a pro vzorky neuvolňující teplo 68-2-51 Zkouška Z/ BFc: Kombinované zkoušky suché teplo/ Z-2 /vibrace (sinusové) pro vzorky uvolňující teplo a pro vzorky neuvolňující teplo 68-2-52 Zkouška Kb: Solná mlha, cyklická zkouška (roztok K-2 chloridu sodného) 68-2-54 Zkouška Ta: Pájení. Zkouška pájitelnosti metodou T-2 smáčecích vah 68-2-55 Zkouška Ee a návod: Nárazy E-5 68-2-56 Zkouška Cb: Vlhké teplo konstantní, převážně C-2 pro zařízení 68-2-57 Zkouška Ff: Vibrace. Metoda časového průběhu F-4 68-2-58 Zkouška Td: Pájitelnost odolnost vývodů proti T-5 rozpouštění a odolnost součástek pro povrchovou montáž (SMD) proti teplu při pájení 68-2-59 Zkouška Fe: Vibrace. Metoda sinusových impulsů F-3 68-2-61 Zkouška Z/ABDM: Klimatická řada Z-5 68-2-62 Zkouška Ef: Údery, palička E-6 68-2-63 Zkouška Eg: Rázy, pružinový přístroj E-7 Konečně z normy vyjímáme text kap. 5, která obsahuje Seznam návodů: IEC Označ. zk. Název List 68-2-9 Sa Návod ke zkouškám slunečním zářením S-1 68-2-28 Ca, Db, Návod pro zkoušky vlhkým teplem C-1, D-1 Z/AD 68-2-33 N Návod ke zkouškám změnou teploty N-1 68-2-44 T Návod ke zkoušce T: Pájení T-1, T-3, T-4 68-2-46 Kd Návod ke zk. Kd: Zkouška sirovodíkem K-3 pro kontakty a spoje 68-2-49 Kc Návod ke zk. Kc: Zkouška oxidem K-3 siřičitým pro kontakty a spoje 68-2-53 Z/AFc Návod ke zk. Z/AFc a Z/BFc: Kombinované Z-2 Z/BFc zkoušky teplotou (chladem a suchým teplem) a vibracemi (sinusovými) 68-3-1 A a B Podkladové informace: Oddíl první A/B-1 Zkoušky chladem a suchým teplem 68-3-1 A a B První doplněk k IEC 68-3-1 A/B-1 68-3-2 Z/AM Podkladové informace: Oddíl druhý Z-3 Kombinované zkoušky teplotou a nízkým tlakem vzduchu (260) (Ca a Db) Zkušební komory neinjekčního typu (C-1, D-1) pro zkoušky při konstantní relativní vlhkosti (355) (Kb, Kc, Zhodnocení problémů zrychlených (K-2, K-3) Kd) zkoušek atmosférické koroze Pro uvedené zkoušky a návody jsou sestaveny jakési pasporty (listy) umožňující si učinit rámcovou představu o normalizované problematice. ČSN IEC 68-4 (třídící znak 34 5791) byla vydána v lednu 1995.

Označení ČSN IEC 68-4 (345791)
Katalogové číslo 16955
Cena 1 100 Kč1100
Datum schválení 1. 1. 1995
Datum účinnosti 1. 2. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 120 stran formátu A4
EAN kód 8590963169552
Změny a opravy A2 10.95t, Z1 12.97t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60068-1 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 1: Obecně a návod

ČSN EN 60068-2-1 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-1: Zkoušky - Zkouška A: Chlad

ČSN EN 60068-2-10 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-10: Zkoušky - Zkouška J a návod: Růst plísní

ČSN EN 60068-2-13 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška M: Nízký tlak vzduchu

ČSN EN 60068-2-14 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-14: Zkoušky - Zkouška N: Změna teploty

ČSN EN 60068-2-17 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška Q: Hermetičnost

ČSN EN 60068-2-18 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-18: Zkoušky - Zkouška R a návod: Voda

ČSN EN 60068-2-2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-2: Zkoušky - Zkouška B: Suché teplo

ČSN EN 60068-2-20 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-20: Zkoušky - Zkouška T: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody

ČSN EN 60068-2-21 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-21: Zkoušky - Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí

ČSN EN 60068-2-27 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-27: Zkoušky - Zkouška Ea a návod: Rázy

ČSN EN 60068-2-30 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-30: Zkoušky - Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické (cyklus 12 h + 12 h)

ČSN EN 60068-2-31 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-31: Zkoušky - Zkouška Ec: Rázy při hrubém zacházení, přednostně pro vzorky typu zařízení

ČSN EN 60068-2-38 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-38: Zkoušky - Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí

ČSN EN 60068-2-39 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-39: Zkoušky - Zkoušky a návod: Kombinované zkoušky teplotou nebo teplotou a vlhkostí s nízkým tlakem vzduchu

ČSN EN 60068-2-40 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Z/AM: Kombinované zkoušky chladem a nízkým tlakem vzduchu

ČSN EN 60068-2-41 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Z/BM: Kombinované zkoušky suchým teplem a nízkým tlakem vzduchu

ČSN EN 60068-2-42 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-42: Zkoušky - Zkouška Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro kontakty a spoje

ČSN EN 60068-2-43 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-43: Zkoušky - Zkouška Kd: Zkouška sulfanem pro kontakty a spoje

ČSN EN 60068-2-45 +A1 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkušební metody. Zkouška XA a návod: Ponoření do čisticích rozpouštědel (obsahuje změnu A1:1993)

ČSN EN 60068-2-47 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-47: Zkoušky - Upevnění vzorků pro zkoušky vibracemi, nárazy a obdobné dynamické zkoušky

ČSN EN 60068-2-48 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Návod pro použití zkoušek IEC 60068 k simulaci vlivů skladování

ČSN EN 60068-2-5 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-5: Zkoušky - Zkouška Sa: Simulované sluneční záření na úrovni zemského povrchu a návod pro zkoušky slunečním zářením

ČSN EN 60068-2-53 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-53: Zkoušky a návod - Kombinované klimatické (teplotou/vlhkostí) a dynamické (vibracemi/rázy) zkoušky

ČSN EN 60068-2-55 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-55: Zkoušky - Zkouška Ee a návod: Zkoušení volně loženého nákladu včetně odskoků

ČSN EN 60068-2-57 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-57: Zkoušky - Zkouška Ff: Vibrace - Metoda časového průběhu a sinusových impulzů

ČSN EN 60068-2-58 ed. 3 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-58: Zkoušky - Zkouška Td: Metody zkoušení součástek pro povrchovou montáž (SMD) - pájitelnost, odolnost proti rozpouštění metalizace a proti teplu při pájení

ČSN EN 60068-2-6 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-6: Zkoušky - Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

ČSN EN 60068-2-60 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-60: Zkoušky - Zkouška Ke: Korozní zkouška proudící směsí plynů

ČSN EN 60068-2-64 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-64: Zkoušky - Zkouška Fh: Širokopásmové náhodné vibrace a návod

ČSN EN 60068-2-65 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-65: Zkoušky - Zkouška Fg: Vibrace - Akusticky indukovaná metoda

ČSN EN 60068-2-66 (345791)
Zkoušení vlivu prostředí. Část 2: Zkušební metody. Zkouška Cx: Konstantní vlhké teplo (nenasycená pára pod zvýšeným tlakem) (IEC 68-2-66:1994)

ČSN EN 60068-2-67 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Cy: Konstantní vlhké teplo, zrychlená zkouška určená především pro součástky

ČSN EN 60068-2-68 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška L: Prach a písek

ČSN EN 60068-2-69 ed. 3 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-69: Zkoušky - Zkouška Te/Tc: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek a desek s plošnými spoji metodou smáčecích vah (měření síly)

ČSN EN 60068-2-70 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Xb: Otěr značek a nápisů způsobený doteky prstů a rukou

ČSN EN 60068-2-74 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Xc: Znečištění kapalinami

ČSN EN 60068-2-75 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-75: Zkoušky - Zkouška Eh: Zkoušky kladivem

ČSN EN 60068-2-77 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-77: Zkoušky - Zkouška 77: Pevnost těla součástky a zkouška úderem

ČSN EN 60068-2-78 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-78: Zkoušky - Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní

ČSN EN 60068-2-80 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-80: Zkoušky - Zkouška Fi: Vibrace - Smíšený mód

ČSN EN 60068-2-81 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-81: Zkoušky - Zkouška Ei: Údery - Syntéza spektra odezvy úderů

ČSN EN 60068-2-82 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-82: Zkoušky - Zkouška XW1: Metody zkoušení whiskerů u elektrických a elektronických komponent

ČSN EN 60068-2-83 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-83: Zkoušky - Zkouška Tf: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek pro povrchovou montáž (SMD) metodou smáčecích vah při použití pájecí pasty

ČSN EN 60068-3-1 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-1: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky chladem a suchým teplem

ČSN EN 60068-3-11 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-11: Doprovodná dokumentace a návod - Výpočet nejistoty podmínek v klimatických zkušebních komorách

ČSN EN 60068-3-13 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-13: Podpůrná dokumentace a návod ke zkoušce T - Pájení

ČSN EN 60068-3-3 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3: Návod - Seismické zkušební metody pro zařízení

ČSN EN 60068-3-4 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-4: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky vlhkým teplem

ČSN EN 60068-3-5 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-5: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti teplotních komor

ČSN EN 60068-3-6 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-6: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti klimatických (teplotně vlhkostních) komor

ČSN EN 60068-3-7 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-7: Doprovodná dokumentace a návod - Měření v teplotních komorách pro zkoušky A a B (se zátěží)

ČSN EN 60068-3-8 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-8: Doprovodná dokumentace a návod - Volba zkoušek vibracemi

ČSN EN IEC 60068-2-5 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-5: Zkoušky - Zkouška S: Simulované sluneční záření na úrovni zemského povrchu a návod pro zkoušky slunečním zářením a působením klimatických vlivů

ČSN EN IEC 60068-2-52 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou (roztok chloridu sodného)

ČSN EN IEC 60068-2-82 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-82: Zkoušky - Zkouška Xw1: Metody zkoušení whiskerů u komponent a dílů používaných v elektronických sestavách

ČSN EN IEC 60068-2-85 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-85: Zkoušky - Zkouška Fj: Vibrace - Replikace dlouhodobého časového průběhu

ČSN EN IEC 60068-3-3 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3: Návod - Seismické a zkušební metody pro zařízení

ČSN EN IEC 60068-3-5 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-5: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti teplotních komor

ČSN EN IEC 60068-3-6 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-6: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti klimatických (teplotně vlhkostních) komor

ČSN IEC 68-2-46 (345791)
Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-46: Návod ke zkoušce Kd: Zkouška sirovodíkem pro kontakty a spoje

ČSN IEC 68-2-49 (345791)
Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-49: Návod ke zkoušce Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro kontakty a spoje

ČSN IEC 68-2-61 (345791)
Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-61: Zkouška Z/ABDM: Klimatická řada

ČSN IEC 68-2-7 (345791)
Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-7: Zkouška Ga a návod: Stálé zrychlení

ČSN IEC 68-5-2 (345791)
Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 5-2: Návod pro navrhování zkušebních metod. Termíny a definice