ČSN EN 60730-2-1 (361960) Aktuální vydání

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-1: Zvláštní požadavky na elektrická řídicí zařízení pro elektrické domácí spotřebiče

ČSN EN 60730-2-1 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-1: Zvláštní požadavky na elektrická řídicí zařízení pro elektrické domácí spotřebiče
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 315 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60730-2-1:1997. Evropská norma EN 60730-2-1:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 730-2-1:1989 schválil CENELEC jako evropskou normu s modifikacemi. Tato část 2 se musí používat společně s (ČSN) EN 60730-1:1991. Tam, kde příslušná kapitola nebo článek části 1 není v této části 2 uveden, platí kapitola nebo článek části 1, pokud je to vhodné. Tam, kde tato norma uvádí "doplněk", "změna" a "nahrazení", je nutno odpovídající text části 1 příslušně upravit. Tento první díl druhé části normy platí pro automatická elektrická řídicí zařízení, která mají být vestavěna do elektrických spotřebičů nebo spojená s elektrickými spotřebiči, pro které platí EN 60335-1 (v ČR zavedena jako ČSN EN 60335-1) a její Části 2, pokud není v příslušné Části 2 EN 60730 uvedeno jinak. Tato norma platí pro vlastní bezpečnost, pro pracovní hodnoty, pracovní časy a pracovní sledy v těch případech, kdy tyto veličiny souvisí s bezpečností zařízení a dále pro zkoušení automatických elektrických řídicích zařízení užívaných ve spotřebičích nebo ve spojení s domácími spotřebiči nebo podobnými zařízeními. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Všeobecné požadavky, kapitolu 4 - Všeobecné poznámky ke zkouškám, kapitolu 5 - Jmenovité hodnoty, kapitolu 6 - Třídění, kapitolu 7 - Informace, kapitolu 8 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, kapitolu 9 - Zajištění ochranného uzemnění, kapitolu 10 - Svorky a vývody, kapitolu 11 - Konstrukční požadavky, kapitolu 12 - Odolnost proti vlhkosti, kapitolu 13 - Elektrická pevnost a izolační odpor, kapitolu 14 - Oteplení, kapitolu 15 - Výrobní odchylky a nestabilita, kapitolu 16 - Vliv okolního prostředí, kapitolu 17 - Trvanlivost, kapitolu 18 - Mechanická pevnost, kapitolu 19 - Části se závity a spoje, kapitolu 20 - Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací, kapitolu 21 - Odolnost proti teplu, hoření a plazivým proudům, kapitolu 22 - Odolnost proti korozi, kapitolu 23 - Odrušení rádiového příjmu, kapitolu 24 - Součásti, kapitolu 25 - Normální činnost, kapitolu 26 - Funkce při poruchách přenášených sítí a kapitolu 27 - Abnormální činnost. Přílohy z Části 1 platí. Nejvíce změn je v kapitolách 1, 14 a 17. Většina ostatních kapitol je zcela beze změny. ČSN EN 60730-2-1 (36 1960) byla vydána v září 1998. S účinností od 1.4. 2004 se ruší ČSN EN 60730-2-1 + A11 + A12 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na elektrická řídicí zařízení pro elektrické domácí spotřebiče (obsahuje změny A11:1992 a A12:1993) (36 1950) z ledna 1995 a její změna A13 ze září 1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Označení ČSN EN 60730-2-1 (361960)
Katalogové číslo 52990
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1998
Datum účinnosti 1. 10. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963529905
Změny a opravy Oprava 1 9.02t, A11 12.05t
Tato norma nahradila ČSN EN 60730-2-1 +A11+A12 (361950) z ledna 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60730-1 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60730-1 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60730-1 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60730-1 ed. 4 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60730-2-10 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé

ČSN EN 60730-2-11 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

ČSN EN 60730-2-12 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

ČSN EN 60730-2-13 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

ČSN EN 60730-2-14 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

ČSN EN 60730-2-15 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody

ČSN EN 60730-2-19 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-19: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané olejové ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-2 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

ČSN EN 60730-2-3 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče předřadníků lineárních trubicových zářivek

ČSN EN 60730-2-4 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory

ČSN EN 60730-2-5 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

ČSN EN 60730-2-6 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-7 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

ČSN EN 60730-2-8 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-9 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

ČSN EN IEC 60730-2-11 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

ČSN EN IEC 60730-2-12 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

ČSN EN IEC 60730-2-13 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

ČSN EN IEC 60730-2-14 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

ČSN EN IEC 60730-2-15 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody

ČSN EN IEC 60730-2-22 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-22: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

ČSN EN IEC 60730-2-7 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

ČSN EN IEC 60730-2-8 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4 + A1 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty