ČSN 12 6013 (126013) Zrušená norma

Sušárenství. Zkoušení zemědělských sušáren

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro zkoušení zemědělských teplovzdušných a spalinových sušáren. Norma zahrnuje základní zásady vzorkování, základní znaky kvality produkce, metodiku měření sušáren, určení výkonu, charakteristické ukazatele sušárny a základní zásady bezpečnosti provozu sušárny. Jsou normalizovány např.: základní zásady vzorkování materiálů (kap. 3), základní znaky kvality produkce (kap. 4), zkoušení sušáren (kap. 5), sledované veličiny při zkoušení zemědělských sušáren (kap. 6) a konečně základní technické požadavky (kap. 7). Hygienických otázek se týká kap. 8 Provoz sušáren z hlediska bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany okolí, která stanoví: "Při všech zkouškách se provozní bezpečnost sušáren posuzuje podle příslušných bezpečnostních předpisů. Před zkouškami musí být prověřeno zda: a) je provedeno odborné posouzení požární bezpečnosti; b) návod k obsluze a údržbě dodávaný uživateli obsahuje zásady pro činnost obsluhy v případě vzniku mimořádných situací (např. požáru apod.); c) pracovní podmínky (hluk, prašnost apod.) splňují požadavky příslušných hygienických předpisů; d) elektrické rozvody a přístroje vyhovují příslušným elektrotechnickým normám; e) instalace hořáků odpovídá příslušným normám; f) bezpečnost práce vyhovuje bezpečnostním předpisům. ČSN 12 6013 byla vydána v lednu 1995. Nahradila ČSN 12 6013 z 8.11.1983.

Označení ČSN 12 6013 (126013)
Katalogové číslo 17022
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1995
Datum účinnosti 1. 2. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963170220
Norma byla zrušena k 1. 4. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 12 60 13
  • ČSN 126013
  • ČSN 12 60 13 : 1995
  • ČSN 126013:1995
  • ČSN 12 6013:1995