ČSN ISO 1496-1 +A1 (269343) Zrušená norma

Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 1: Kontejnery pro všeobecný náklad pro všeobecné použití (obsahuje změnu A1)

ČSN ISO 1496-1 +A1 Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 1: Kontejnery pro všeobecný náklad pro všeobecné použití (obsahuje změnu A1)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 1496-1:1990, včetně změny A 1:1993. Kap. 4, 5 a 6 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku. ISO 1496 sestává z následujících částí, pod všeobecným názvem: "Kontejnery řady 1 - technické požadavky a zkoušení": Část 1: Kontejnery pro všeobecný náklad pro všeobecné použití. Část 2: Technické kontejnery. Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály. Část 4: Netlakované kontejnery pro suché sypké materiály. Část 5: Plošinové kontejnery a kontejnery s plošinovým spodkem. Příloha A až F tvoří nedílnou součást této ISO 1496. Příloha G je pouze informativní. Tato první část ISO specifikuje základní technické a zkušební požadavky pro kontejnery ISO řady 1 úplně uzavřených typů pro všeobecné použití a určitých typů pro specifické použití (uzavřené s přirozeným nebo nuceným větráním, nebo s otevřeným povrchem), které jsou vhodné pro mezinárodní výměnu a pro přepravu na silnici, železnici a moři, včetně záměny mezi těmito způsoby přepravy. Normalizovány jsou např. rozměry, konstrukční požadavky a zkušební metody. ČSN ISO 1496-1 + A1 (26 9343) byla vydána v lednu 1995. Nahradila ČSN 26 9343 z 9.6.1989.

Označení ČSN ISO 1496-1 +A1 (269343)
Katalogové číslo 17149
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 1995
Datum účinnosti 1. 2. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963171494
Změny a opravy Amd.3 6.06t, Amd.5 1.08t, Amd.4 5.08t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 1496-1 (269343)
Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 1: Kontejnery pro všeobecný náklad pro všeobecné použití

ČSN ISO 1496-2 (269347)
Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 2: Termické kontejnery

ČSN ISO 1496-5 (269350)
Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 5: Plošinové kontejnery a kontejnery s plošinovým spodkem

ČSN ISO 1496-3 (269355)
Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály

ČSN ISO 1496-4 (269356)
Kontejnery řady 1: Technické požadavky a zkoušení. Část 4: Netlakované kontejnery pro suché sypké materiály