Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 60300-1 (010690)

Management spolehlivosti - Část 1: Systémy managementu spolehlivosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.

Zobrazit všechny normy ze třídy 0106 Oblast spolehlivosti v technice

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN EN 60300-1 (010690)
Katalogové číslo 69793
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 3. 2004
Datum účinnosti 1. 4. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963697932
Změny a opravy Z1 8.15t
Norma byla zrušena k 27. 6. 2017
a bude nahrazena ČSN EN 60300-1 ed. 2 (010690)
Tato norma nahradila ČSN ISO 9000-4/ČSN IEC 300-1 (010320) z ledna 1995
Náhled normy náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

V této části normy EN 60300, do níž je zapracována norma IEC 60300-1, jsou popsány pojmy a principy systémů managementu spolehlivosti. Jsou v ní uvedeny všeobecné procesy používané ve spolehlivosti pro plánování, rozvržení zdrojů, řízení a přizpůsobování nutné pro splnění cílů spolehlivosti. Tato norma se zabývá problémy spolehlivosti v jednotlivých etapách životního cyklu produktů v oblasti plánování, navrhování, měření, analýzy a zlepšování spolehlivosti. Cílem této normy je usnadnit součinnost všech zúčastněných stran (dodavatele, organizace a zákazníka) a norma usnadňuje pochopení potřeb a významu spolehlivosti k dosažení celkových cílů spolehlivosti produktu. Je to základní norma celého obsáhlého souboru norem IEC 60300 pro management spolehlivosti. Norma je vydána jako dvojjazyčná (v českém a anglickém jazyce).

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy