ČSN ISO 9000-4/ČSN IEC 300-1 (010320) Zrušená norma

NORMY PRO ŘÍZENÍ A ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI. Část 4: Pokyny pro řízení programu spolehlivosti / ŘÍZENÍ SPOLEHLIVOSTI. Část 1: Řízení programu spolehlivosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 9000-4/IEC 300-1:1993, která byla převzata beze změn do EN 60300-1:1993. Norma ISO 9000-4/IEC 300-1 je společným dokumentem ISO a IEC doplňujícím normy řady ISO 9000 a IEC 300. Tato část IEC 300/ISO 9000 poskytuje návod na řízení programu spolehlivosti. Týká se hlavních znaků úplného programu spolehlivosti pro plánování, organizaci, zaměření a operativní řízení zdrojů za účelem produkce bezporuchových a udržovatelných výrobků. V oblasti řízení se to týká toho, co se má udělat, proč, kdy a jak se to má udělat; nestanoví však přesně, kdo to má udělat a kde, protože se jednotlivé organizace a projekty velmi liší. Tato část IEC 300/ISO 9000 je použitelná pro hardwarové a/nebo softwarové výrobky, u nichž jsou znaky spolehlivosti ve fázi provozu a údržby zásadní. Požadavky jsou zaměřeny zejména na regulování vlivů na spolehlivost ve všech fázích životního cyklu výrobků od plánování výrobku po jeho provoz. Jakákoliv dohoda používající návod uvedený v této části IEC 300/ISO 9000 může využít vybraných částí tak, aby vyhovovaly určitým okolnostem. Zainteresované strany se podle toho dohodnou a zaznamenají rozsah, pro nějž platí, včetně návodu uvedeného v dalších částech norem řady IEC 300. Všechny vybrané články použité tímto způsobem se stanou požadavky. Norma, jako obvykle formulovaná paralelně česky a anglicky, se zabývá např. odpovědností vedení, prvky programu nezávislými na výrobku nebo projektu, prvky programu specifickými pro výrobek nebo projekt apod. ČSN ISO 9000-4 (01 0320) a ČSN IEC 300-1 (třídicí znak 01 0690) byly vydány v lednu 1995.

Označení ČSN ISO 9000-4/ČSN IEC 300-1 (010320)
Katalogové číslo 17176
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1995
Datum účinnosti 1. 2. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963171760
Norma byla zrušena k 1. 4. 2004
a nahrazena ČSN EN 60300-1 (010690)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)