ČSN EN 60868 (333447) Zrušená norma

Měřič blikání. Specifikace funkce a dimenzování

ČSN EN 60868 Měřič blikání. Specifikace funkce a dimenzování
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60868:1993. Tato zpráva udává funkční a konstrukční specifikaci přístroje pro měření blikání, který je zamýšlen k indikaci správné úrovně vnímání blikání pro všechny praktické průběhy kolísání napětí. Je uvedena postačující informace umožňující konstrukci takového přístroje. Metoda určování míry vjemu blikání z výstupních dat měřiče blikání bude předmětem jiných publikací. Norma obsahuje popis přístroje, jeho specifikaci, specifikaci typových zkoušek apod. V příloze A je vyhodnocení míry vjemu blikání na základě výstupu měřiče blikání IEC. ČSN EN 60868 (33 3447) byla vydána v lednu 1995.

Označení ČSN EN 60868 (333447)
Katalogové číslo 16983
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1995
Datum účinnosti 1. 2. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963169835
Norma byla zrušena k 1. 6. 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)