1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN 56 0161-1 (560161) Zrušená norma

Metody zkoušení tekutých cukrů. Část 1: Stanovení obsahu sacharózy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato první část normy platí pro stanovení obsahu sacharózy v tekutých druzích cukru. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Podstata zkoušky, kapitolu 3 - Přístroje a materiály, kapitolu 4 - Chemikálie a činidla, kapitolu 5 - Odběr vzorků, kapitolu 6 - Příprava ke zkoušce, kapitolu 7 - Postup zkoušky, kapitolu 8 - Vyjádření výsledků a kapitolu 9 - Protokol o zkoušce. Podstata metody a postup při provádění normalizované zkoušky je (podrobně) popsán. Norma tedy stanovuje postupy pro provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0161-1 byla vydána v lednu 1995.

Označení ČSN 56 0161-1 (560161)
Katalogové číslo 17175
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 1. 1995
Datum účinnosti 1. 2. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963171753
Norma byla zrušena k 1. 8. 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 56 0161-2 (560161)
Metody zkoušení tekutých cukrů - Stanovení sušiny refraktometricky

ČSN 56 0161-4 (560161)
Metody zkoušení tekutých cukrů. Část 4: Stanovení popela konduktometricky

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560161-1
  • ČSN 56 01 61-1