ČSN EN 21746 (635216) Zrušená norma

Pryžové nebo plastové hadice s výztuží a bez výztuže. Ohybové zkoušky (ISO 1746:1983)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Národní norma je identická s EN 21746:1993. Norma specifikuje dvě metody stanovení chování pryžových nebo plastových hadic s výztuží nebo bez výztuže při ohnutí na určený poloměr. Metoda A je vhodná pro hadice s výztuží a bez výztuže o vnitřních průměrech až do přibližně 80 mm; zařízení pro zkoušení hadic větších vnitřních průměrů s výztuží a bez výztuže by bylo nadměrně velké. Metoda uvádí též způsob měření síly potřebné k dosažení určeného poloměru ohybu a zkouška se může provádět při určeném vnitřním tlaku. Metodou B se stanovují ohybové vlastnosti, včetně síly potřebné k ohnutí, při teplotách od -60 °C do +200 °C. Použitelnost zařízení je však omezena na hadice malých vnitřních průměrů s výztuží a bez výztuže, to znamená přibližně do 12,5 mm. Norma neřeší, neobsahuje, ani se nedotýká ochrany zdraví. ČSN EN 21 746 (63 5216) byla vydána v lednu 1995. Nahradila ČSN 63 5216 z 28.3.1985.

Označení ČSN EN 21746 (635216)
Katalogové číslo 17081
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1995
Datum účinnosti 1. 2. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963170817
Norma byla zrušena k 1. 1. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 1746 (635216)