ČSN ISO 8407 (038102) Zrušená norma

Koroze kovů a slitin. Odstraňování korozních zplodin ze vzorků podrobených korozním zkouškám

ČSN ISO 8407 Koroze kovů a slitin. Odstraňování korozních zplodin ze vzorků podrobených korozním zkouškám
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8407:1991. Stanoví postupy odstraňování korozních zplodin, které se na vzorcích z kovů a slitin podrobených korozním zkouškám vytvořily během expozice v agresivních prostředích. Pro účely této normy termín "kovy" označuje kovy i slitiny. Cílem předepsaného postupu je odstranit všechny korozní zplodiny bez podstatného odstranění podkladového kovu. To umožní přesně stanovit úbytek hmotnosti kovu během expozice v agresivním prostředí. Vedle popisu postupu zkoušky má určitý význam: Příloha A (informativní). Chemické a elektrolytické čisticí postupy pro odstranění korozních zplodin. Obsahuje totiž varovná upozornění na nekteré chemické sloučeniny v čl. A.2: Postupy, kde se uvádí: Tabulka A.1 a tabulka A.2 shrnují různé chemické a elektrolytické čisticí postupy pro odstraňování korozních zplodin. Volba konkrétního postupu pro daný materiál bude záviset na mnoha činitelích včetně předchozí zkušenosti. Tato norma má být použita jako návod ke vhodnému použití postupů uvedených v tab. A.1 a A.2. U všech vyjmenovaných čisticích postupů se doporučuje povrchy, které se mají od korozních zplodin, udržovat ve svislé poloze. To omezí na minimum zadržování plynů uvolněných při chemickém postupu na vodorovném povrchu, které posléze může ovlivnit stejnoměrnost čištění. Výstraha: Při práci s nebezpečnými látkami (např. kyanidy, oxid chromový, práškový zinek) musí být provedena všechna nezbytná bezpečnostní opatření. Zmíněné tabulky obsahují jen technické údaje (chemikálie, postup) pro odstraňování korozních zplodin. ČSN ISO 8407 (03 8102) byla vydána v lednu 1995. Nahradila ČSN 03 8102 z 21.5.1986.

Označení ČSN ISO 8407 (038102)
Katalogové číslo 17091
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1995
Datum účinnosti 1. 2. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963170916
Norma byla zrušena k 1. 6. 2013
a nahrazena ČSN ISO 8407 (038102)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)