ČSN EN 28662-1 (106010)

Ruční mechanizované nářadí. Měření vibrací na rukojeti. Část 1: Všeobecně

ČSN EN 28662-1 Ruční mechanizované nářadí. Měření vibrací na rukojeti. Část 1: Všeobecně
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 28662-1:1992. Poznámka ke schválení: Text mezinárodní normy ISO 8662-1 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Tato první část mezinárodní normy ISO 8662 popisuje základní požadavky pro hodnocení vibrací na rukojeti ručního mechanického nářadí. Norma není určena pro posuzování expozice lidí vibracím. Pro měření a posuzování expozice lidí vibracím přenášeným na ruce na pracovišti platí ČSN ISO 5349. Z kap. 3 Měřené veličiny vyjímáme tato vymezení: Podle čl.3.1 Fyzikální veličiny: "Měří se zrychlení vibrací na rukojeti zkoušeného mechanizovaného nářadí a výsledky se vyjadřují efektivní hodnotou zrychlení ah v metrech za sekundu na druhou." Dále podle čl.3.2 Frekvenční analýza: "Měří se v oktávových pásmech o středních kmitočtech 8 až 1 000 Hz nebo v třetinooktávových pásmech o středních kmitočtech 6,3 až 1250 Hz". Konečně podle čl.3.3 Vážené zrychlení: "Vážené hodnoty zrychlení, ahw, lze zjistit buď měřením za použití váhového filtru pro měření vibrací přenášených na ruce podle ČSN ISO 8041 nebo výpočtem z hodnot v třetinioktávových pásmech za použití váhových činitelů podle ČSN ISO 5349. V normě jsou dále obsaženy požadavky na přístroje, měřicí směr a místo, stanovení provozních podmínek a zprávu o měření. ČSN EN 28662-1 (10 6010) byla vydána v lednu 1995.

Označení ČSN EN 28662-1 (106010)
Katalogové číslo 17164
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1995
Datum účinnosti 1. 2. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963171647
Dostupnost skladem (tisk na počkání)